Приходите и печалбата на "Химимпорт" намаляват

Книжата се повишиха с 1.5%

248 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Публичният холдинг "Химимпорт" АД публикува по-ниски приходи и печалба за деветмесечието на 2013 г. От представения пред инвеститорите на БФБ отчет на дружеството става ясно, че неконсолидираният оборот на компанията намалява до 74.75 млн. лв. в края на септември 2013 г., докато година по-рано беше 88.36 млн. лв.

Финансовите приходи намаляват с 1.9% на годишна база до 64.23 млн. лв., а продажбите се свиват до 10.52 млн. лв., което е с 54% по-малко спрямо реализираните продажби за деветмесечието на миналата година.

Индивидуалната печалба на "Химимпорт" в края на септември 2013 г. се понижава до 44.7 млн. лв. За съпоставимия период на миналата година положителният финансов резултат беше 53.87 млн. лв.

Към 13:30 ч. на днешната сесия по позицията на "Химимпорт" минаха 25 084 обикновени книжа, които смениха собственика си в 15 сделки. Цената се повиши с 1.51% до 1.344 лв. за акция.

Подкрепи Economic.bg