Приходите в застраховането растат със 7%

Брутните премии достигат 982.69 млн. лв.

212 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Брутните премийни приходи на застрахователните компании у нас са се повишили с 6.7% на годишна база и за януари-юли 2013 достигат 982.69 млн. лв. През първите седем месеца на 2012 г. секторът отчете спад от 1.8% на годишна база, става ясно от статистическите данните на Комисията за финансов надзор (КФН).

Дружествата по общо застраховане са записали брутни премии от 800.62 млн. лв., което е ръст от 3.8% спрямо края на юли миналата година, когато сегментът отчете спад на приходите с 2.4%.

Автомобилните застраховки "Гражданска отговорност" и "Каско" заемат 70.8% дял в портфейла на общозастрахователните дружествата. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4.1% при спад от 4% към края на юли 2012 г. Сред най-продаваните полици са и имуществените застраховки "Пожар и природни бедства" и "Други щети на имущество", които имат 18.1% дял.

Премийният приход по застраховка "Заболяване" нараства от 173 хил. лв. в края на юли 2012 г. на 8.73 млн. лв. за седемте месеца на 2013 г. Ръстът се дължи на прелицензирането на две от здравноосигурителните дружества - "ЗОК България Здраве" АД и "ЗОК Фи Хелт" АД, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на "Дженерали Закрила Здравно Осигуряване" АД на "Дженерали Застраховане" АД.

Заради законодателните промени и стартиралия процес по прелицензиране на дружествата в доброволното здравно осигуряване, към края на юли 2013 г., броят на общозастрахователните дружества нараства на 19, а броят на здравноосигурителните намалява на 15.

В периода януари-юли 2013 г. записаните премии от животозастрахователите са 182.06 млн. лв, а година по-рано бяха 149.21 млн. лв. Ръстът на годишна база е 22%, а в края на юли 2012 г. повишението беше 1.3%.

Най-голям дял в премийния приход на животозастрахователите има полицата "Живот" и рента - 76.5%.

Брутният премиен приход на дружествата по доброволно здравно осигуряване в края на юли 2013 г. е 15.56 млн. лв., което е с 46.9% по-малко от съпоставимия период на миналата година.

Подкрепи Economic.bg