Приходът от нощувки през април е близо 30 млн. лв.

Най-висока е била заетостта в хотелите с 4 и 5 звезди

Приходите от нощувки през април достигат 29.8 млн. лв., или с 5.0% повече в сравнение с март 2012 година. Отчетено е намаление на приходите от български граждани - с 4.7%, докато приходите от чужди граждани се увеличават с 16.8%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Заетостта на леглата като цяло се увеличава с 0.3 процентни пункта в сравнение с предходния месец, като само при средствата за подслон с 4 и 5 звезди тя намалява с 5.1 процентни пункта. При останалите категории - с 3 звезди и с 1 и 2 звезди, заетостта на леглата се увеличава съответно с 3.0 и 0.3 процентни пункта.

През април 2012 г. в страната са функционирали 1 710 средства за подслон и места за настаняване: хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 60.8 хил., а на леглата – 121 000. В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 1.4%, а на леглата в тях - с 22.6%.

Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване е 656.3 хил., или с 14.1% повече в сравнение с март 2012 година.

Най-голямо е увеличението на реализираните нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване с 1 и 2 звезди (22.6%), а най-малко - в тези с 3 звезди (4.0%). Реализираните нощувки както от български, така и от чужди граждани се увеличават съответно с 2.2 и 17.2%.

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване се увеличават с 10.8% в сравнение с март 2012 г. и достигат 305.7 хиляди.

Относителният дял на българите е 66.0% от всички пренощували лица, като по-голямата част (70.7%) от тях са нощували в хотели с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно 2 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 104.1 хиляди и се увеличават с 25.7%. Чуждите граждани са предпочели хотелите, като 70.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани е 2.5.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през април
2012 г. възлиза на 19.6%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 23.9%, следвани от тези с 3 звезди - 18.8%.

Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в средствата за подслон и местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 15.6%.

Коментари: 0