Продължителната безработица застигна 227 хил. българи

През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил.

160 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Продължително безработните у нас (от една или повече години) достигнаха 226.6 хил., или 55.2% от всички лица без работа. Това показват данните от наблюдението на работната сила в България през 2012 г., изготвени от Националния статистически институт (НСИ). Коефициентът на продължителна безработица е 6.8% - съответно 7.7% за мъжете и 5.7% за жените.

Безработните лица в България са общо 410.3 хил., от които 241.1 хил. са мъже и 169.3 хил. - жени. Коефициентът на безработица се увеличава с 1.0 процентни пункта в сравнение с 2011 г. и достига 12.3%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 1.2 процентни пункта, а при жените - с 0.7 процентни пункта, като достига съответно 13.5 и 10.8%.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18-24 навършени години е 12.5%. От НСИ отчитат, че хората с висше образование, попадащи във на възрастовата групата 30-34 навършени години, са общо 26.9%.

През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2011 г. коефициентът на икономическа активност в тази възрастова група нараства с 1.2 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица достига 2 934.0 хил., или 46.6% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 2 894.9 хил.

Данните на НСИ показват, че икономически неактивните лица у нас на възраст 15-64 навършени години са 1 619.7 хил., от които 718.3 хил. са мъже и 901.4 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 32.9% - съответно 29% за мъжете и 36.8% за жените.

Подкрепи Economic.bg