Пътуваме по-малко у нас и в чужбина

Общият брой на пътувалите намалява с 28.1% на годишна база, показват данните на НСИ

755 000 български граждани са реализирали пътувания през второто тримесечие на тази година. Преобладаващата част от тях - 80.7%, са пътували само в страната, 15.5% - само в чужбина, а 3.8% са пътували както в страната, така и в чужбина. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. общият брой на пътувалите лица на 15 и повече навършени години намалява с 28.1%, като понижение се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 22.9%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 46.8%.

През второто тримесечие на годината най-много са пътували лицата на възраст 25 - 44 години - 43.4% от общия брой пътували. При пътуванията в страната най-висок е относителният дял на българите на възраст над 65 години - 88.3%, докато в чужбина най-много са пътували тези на възраст 25 - 44 години - 17.2%.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел „посещение на близки” и „почивка и екскурзия”, посочени съответно от 39.8 и 36.9% от тях. Основната цел на пътуванията в чужбина са почивка и екскурзия - 61.6%, докато в страната тя е посещение на близки - 41.9%.

През второто тримесечие на тази година като самостоятелни са били регистрирани 110.3 хил. (80.0%) от общия брой лични пътувания. При тях относителният дял на пътуванията без резервация в страната е 74.4%, а на тези в чужбина - 64.2%. Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор в чужбина, е 18.7%, а в страната - 2.6%.

В структурата на разходите по видове туристически пътувания с най-голям относителен дял са разходите за транспорт както в страната - 35.4%, така и в чужбина - 36.2%.

През второто тримесечие на 2012 г. средният разход на едно лице на 15 и повече навършени години е 124.7 лв. за пътуване в страната с лична цел и 471.6 лв. за пътуване в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 114.1 лв. в страната и 820.8 лв. в чужбина.

Коментари: 0