Расте оборотът в транспортния и пощенския сектор

Ръстът се дължи най-вече на дейностите "Сухопътен транспорт" и "Пощенски и куриерски услуги"

3617 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

През четвъртото тримесечие на 2012 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 9.1% в сравнение със същото тримесечие на 2011 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Ръстът се дължи най-вече на дейностите "Сухопътен транспорт" и "Пощенски и куриерски услуги", съответно с 14.4 и 7.0%. За пето поредно тримесечие продължава тенденцията на спад при "Воден транспорт" - този път с 24.3%.

Общият календарно изгладен индекс на оборота в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" е с 6.1% под равнището, регистрирано през четвъртото тримесечие на 2011 г. Най-съществен е спадът при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" - с 33.3%, и "Информационни услуги" - с 16.8%. Повишение е отчетено в "Издателска дейност" - с 22.6%, и "Дейности в областта на информационните технологии" - с 3.3%.

При "Други бизнес услуги" най-голямо нарастване спрямо същото тримесечие на 2011 г. е отчетено в "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 38.9%, "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - с 21.9%, и "Други професионални дейности" - с 21.1%. Спад се наблюдава единствено при "Рекламна дейност и проучване на пазари" - с 22.8%.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2012 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, отчита спад с 3.3% под равнището на предходното тримесечие.

Намалението се дължи основно на дейностите "Сухопътен транспорт" и "Воден транспорт", които намаляват съответно с 6.1 и 2.9%. Същевременно увеличение е регистрирано при "Въздушен транспорт" - с 5.4%, "Пощенски и куриерски услуги" - с 1.5%, и "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 0.3%.

Подкрепи Economic.bg