Разногласията във ФЕД водят до несигурност на фондовите пазари

От ФЕД не предоставят официални данни колко от членовете са настроени срещу сегашната политика на банката

3638 ~ 2 мин. четене

След като протоколът от срещата на Федералният резерв от 29-30 януари бе огласен на 20 февруари се разбра, че част от политиците са на мнение, че програмата за закупуване на активи трябва да се забави или да се спре, предвид постигнатия икономически напредък през последните месеци в страната. Нарастващите притеснения на политиците относно разходите и рисковете от тяхната програма за количествено облекчаване засилиха очакванията на инвеститорите, че централната банка на САЩ може да се откаже от своята програма за стимулиране на икономиката, по-рано от предвиденото.

Членовете на комисията по монетарна политика на Федералния резерв са разделени на два лагера - т.нар. гълъби и ястреби. Гълъбите, начело с председателя на ФЕД, Бен Бернанке, заместник-председателят Джанет Йелън и ръководителят на ФЕД в Ню Йорк, Бил Дъдли, са на мнение, че вредата за обществото от продължителния период на висока безработица оправдава месечните разходи от страна на държавата в размер на 85 млрд. долара за закупуване на ценни книжа.

Ястребите от своя страна са на мнение, че програмата на ФЕД за купуване на облигации е достигнала твърде рискови нива и трябва да бъде прекратена. Сред техните опасения са рискът от инфлация, възможността за нарушаване на нормалното функциониране на пазара на съкровищни бонове и пазарът на облигации обезпечени с ипотека, също така потенциалните загуби за ФЕД при обратна продажба на огромния си портфейл от ценни книжа, когато лихвените проценти започнат да се увеличават.

Според вътрешни източници във ФЕД, ястребите набират критична маса и техните искания започват да се чуват все по-силно. От ФЕД не предоставят официални данни колко от членовете са настроени срещу сегашната политика на банката.

Досегашната политика на ФЕД е основана на поемането на риск и насърчаване на обществеността да инвестира в по-рискови активи с цел подобряване на икономиката в страната. Председателят на ФЕД Бернанке счита сегашната паричната политика на държавния резерв за успешна, като системата се основава на  покупка на по-рискови активи от страна на инвеститорите, след като Федералният резерв намали овърнайт лихвения процент до нула и умишлено депресира доходността на дългосрочните държавни ценни книжа чрез окончателни покупки.

Според анализатори наблюдаващи фондовите пазари в САЩ, засега политиката на ФЕД работи, а риск-апетитът на инвеститорите се е повишил, но те отбелязват, че пазарите са станали твърде зависими от решенията на ФЕД и опасността от срив на пазарите при промяна на политиката на Държавния резерв е налице.

Не случайно пазарите реагираха остро, дори само при започването на дискусия за промяна на темпото на закупуване на активи от страна на ФЕД, което доведе до спад на индекса Standard & Poors 500 за последните два дни с 1.9% до 1501 пункта.

Пазарните участници не трябва да забравят, че ФЕД не е всезнаещ и не може да предвиди всички опасности за икономиката и реакцията на инвеститорите. В крайна сметка ФЕД  е едноличен собственик на печатната преса за пари в САЩ. Ако намек за съкращаване на печатането на пари е достатъчен да застраши фондовия пазар, тогава ФЕД наистина трябва да направи изводи за опасностите които крие неговата парична политика.

По материали на световни информационни източници

Подготвена от отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД

Подкрепи Economic.bg