Рекорден добив на въглища в "Мини Марица Изток"

През януари са добити 3,24 млн. тона

Миньорите от "Мини Марица-изток" ЕАД са добили 3,34 млн. тона лигнитни въглища за четирите централи в региона през месец януари 2014 г. Такива резултати не са отчитани през последните 21 години, съобщиха от предприятието.

Близки по реализация добиви е имало през месец януари 2002 година, когато са добити 2,95 млн. тона въглища. Влошилите се метеорологични условия и падането на нощните температури до минус 6-7 градуса през последната седмица, съчетани с валежи от дъжд и силен вятър, причинили обледяване на техниката и оборудването, не попречиха на работниците на дружеството да гарантират непрекъснатост на подаването на въглища към централите, се казва в съобщението.

Създадените оперативни групи, регулярно почистват жп стрелките и вагоните. Най-добро постижение за януарски месец отчитат рудник "Трояново-север", които за последните 4 години не са имали по-добър добив на въглища. Тази година те добиха и реализираха над 1 млн. тона въглища.

Обемът на разкриваните работи също е с добри показатели. От началото на годината до края на януари са изкопани, транспортирани и насипани повече от 8 млн. кубически метра земна маса. Това е най-добрият месец януари от 2009 година досега. През последните 4 години за първия месец на годината резултати са в рамките на 5 до 7 млн. куб. метра земна маса.

В новия годишен план на "Мини Марица-изток" ЕАД са заложени следните показатели: въглища - 29 млн. тона; откривка - 107 млн. кубически метра земна маса. 

Коментари: 0