Румен Георгиев: "Гражданската отговорност" няма да поскъпва

27% от регистрираните автомобили нямат сключена полица

Румен Георгиев е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на застрахователно дружество "Армеец". С него разговаряме за цената на застраховката „Гражданска отговорност”.

 

Г-н Георгиев, задават ли се по-високи цени на задължителната полица „Гражданска отговорност” (ГО)?

Не се задават по-високи цени на „Гражданската отговорност”. Факт е, че от началото на годината обхвата на застраховката, това е съотношението на сключени полици „Гражданска отговорност” спрямо регистрирани автомобили, намалява, като към края на март е 73%. При нисък обхват и силна конкуренция на пазара по мое мнение не се очаква повишение на цените.

А на какво се дължи този намален обхват?

На това, че хората не плащат, независимо, че застраховката е задължителна.

Имате ли дании колко процента са тези несключени застраховки?

Към края на март обхвата на застраховката е 73% - съотношението на сключените полици спрямо регистрираните автомобили. Това означава, че 27% не са сключили полици, а най-вероятно тези коли са в движение.

Системата „бонус-малус” все още не работи. Защо и кога да очакваме тя да заработи?

Системата работи дотолкова, доколкото застрахователни компании прилагат свой критерии и оценки и по този начин намаляват или увеличават премията на съответните шофьори. Но като цяло обща база данни или общ регистър, който да ползваме всички, няма. Нямам представа кога ще бъде факт.

От кого зависи системата да стане факт – от Комисията за финансов надзор (КФН) или от дружествата?

Най-вече зависи от базата данни в КАТ, която е за провиненията на водачите и връзката с Гаранционния фонд. По-малко зависи от КФН, на тях това им е вменено законодателно и те доста време работят. А най-малко зависи от застрахователите.

Ако тази система заработи ще има ли ръст на сключените полици?

Не мога да кажа. От една страна, обхватът зависи от това дали хората имат пари да плащат тази полица, а от друга - дали имат желние да я плащат. Застрахователите нямаме нищо против да събираме пари и да вършим тази работа.

Очаквате ли ръст на сключените застраховки ГО преди началото на летния сезон?

Не, не очаквам. Показателни са и данните към миналата година. За миналата година имаме увеличение на премийния приход на целия пазар с 8% по ГО, което сумарно представлява 39 млн. лв. Но това се дължи на увеличение на цените, а не на увеличение на обхвата. Имайте преджид, че традиционно тази застраховка се слкючва в началото на годината, а летните месеци са по-слаби. Показателно е, и че цените не отчитат ръст от началот на годината, а и не виждам това да се случи през летните месеци.

Скоро ваши колеги казаха, че е възможно да има поскъпване с 10-12% през следващите месеци?

Това са желанията в бранша и те не са свързани само с текущите месеци или с 2012 г. По принцип размерът на премията не е достатъчен, за да се покриват застрахователните събития. Друг е върпосът къде ще се срещнат търсенето и предлагането. Но факт е, че към момета ръст на цените няма.

И няма да има и до края на годината?

Да, точно така.

Оправдани ли са в момета цените?

Цената се определя от търсенето и предлагането. Разбира се, желанията в бранша са да получаваме по-големи премии за този вид застраховка, тъй като по този показател, като размер на премията, сме на едно от последните места в ЕС. Явно е, че цените не отговарят на застрахователните събития и на това, което се случва по пътищата.

Колко трябва в такъв случай да е цената на застраховката?

Вес още сме доста далече от европейските цени. Разбира се, далече сме и като приходи на населението, за да плащат такива високи стойности. Но това не намалява рисковете и не променя обстановката по пътищата.

Според вас трябва ли и какво евентуално да се актуализира в Кодекса за застраховане?

Не мисля, че към момента може да се направи нещо повече. Усилията, които са не само в бранша, но и от страна на Гаранционния фонд, на КАТ, на КФН, на асоциацията на застрахователите, вървят към едно по-добро плащане на тези събития. Това, че временно цените се задържат, високата кокуренция и ниската покупателна способност на населението, не е беда. 

 

Виолета Иванова

Коментари: 0