Ръст на биопроизводството

Към края на 2011 г. общият брой на регистрираните производители, преработватели и търговци е с близо 30% повече спрямо предходната година

Ръст в интереса към биологично производство у нас, което се обуславя от нарастващото търсене на биологична продукция в световен мащаб, отчитат от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Основна част от продукцията се изнася, като българските биологични продукти намират добър прием на европейския и световен пазар.

Към края на 2011 г. общият брой на регистрираните в МЗХ биологични производители, преработватели и търговци е 1 054 - с близо 30% повече спрямо предходната година. След повече от двойно увеличение през 2010 г., продължават да нарастват и площите, обхванати от системата на контрол на биологично производство, достигайки до 26 622 ха през 2011 г.

Логото на Европейския съюз за биопродукти от 1 юли е задължително за предварително пакетираните храни, произведени в държавите от общността. Биопроизводителите имаха 2 години гратисен период, в който да пласират опаковките без лого, припомня министерството.

„Европейският лист", поставен върху опаковката, е гаранция, че продуктът отговаря на всички стандарти за биохрана. През последните години се наблюдава ръст на потреблението на биологични продукти. В момента пазарният им дял в Евросъюза е около 2%.

Коментари: 0