Рязък спад от 95% в лихвения доход на БАКБ

Банката намалява загубата си с 15% през деветмесечието на 2012 г.

Рязко понижение от 95.1% на годишна база отчитат нетните приходи от лихви на Българо-Американска кредитна банка АД (БАКБ), показва консолидирания отчет на финансовата институция представен пред инвеститорите на БФБ. Нетният лихвен доход в края на септември 2012 г. е 686 хил. лв., а година по-рано беше 13.95 млн. лв.

На фона на 31.8% спад на приходите от лихви до 25.41 млн. лв., банката отчита 6.1% ръст на разходите за лихви, които за януари-септември тази година са 24.72 млн. лв. Нетният доход от такси и комисиони се увеличава над 2 пъти - до 882 хил. лв., спрямо 410 хил. лв. в края на септември 2011 г.

Административните разходи са нараснали с 4.8% и за деветте месеца на 2012 г. достигат 10.56 млн. лв. Загубата на БАКБ в периода януари-септември 2012 г. е намаляла с 14.9% на годишна база до 14.63 млн. лв.

Днес книжата на банката се понижиха с 0.53% до 5.491 лв. акция. По позицията на трезора беше сключена една сделка за 10 лота. Отчетът беше публикуван след края на търговията на борсата.

Коментари: 0