Санират училище в район „Илинден”

Стойността на ремонтните дейности е над 1,4 млн. лева

По проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумация на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци” на Столична община”, започват строително-ремонтни дейности в 45 ОУ „К. Величков” в район „Илинден”.

"Предвидено е извършването на подмяна на стара дограма с ПВЦ, направа на фасадната топлоизолация, топлоизолация на покрив и ремонт на покрив, поставяне на мълниезащитна инсталация, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи тела и други дейности", каза Зара Петрова, ръководител на проекта и експерт в Столична община. 

"Целта на проекта е да направим добра рентабилна образователна инфраструктурата, с високо ниво на енергийна ефективност, която да способства за намаляване консумацията на енергия, емисиите на парниковите газове и най-вече – да се намали поддръжката при експлоатация на самите сгради, обясни тя. Експертите са преценили, че ще имаме намаляване на енергия за целия проект - около 53 %, а с 1140 тона ще бъде намалено отделянето на въглероден двуокис", каза още Петрова.

Срокът на проекта е 24 месеца, като се считат от подписването на договора между МРРБ и Столична община – 13 декември 2010 година. 

Стойността на ремонтните дейности, които предстоят в училището, е 1 421 452,99 лева. Срокът за изпълнение на дейностите е 45 дни. Директорът на училището Светла Стефанова обясни, че училището има затруднения с плащането на сметките за електроенергия и се надява след приключването на проекта, разходите да намалеят. За тази година за януари сметката за електроенергия в училището беше – 20 000 лева, за февруари – 21 350 лева, за март – 8000 лева.

Коментари: 0