Спад на търговските обороти

От НСИ отчитат свиване на потреблението през май

С 1,8 % намалява оборотът в търговията на дребно през май спрямо същия месец на предходната година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 18.0%, в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 10.0%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 5.7%, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.6%.

Повишение през май спрямо година по-рано е отчетено при оборота в търговията на дребно - поръчки по пощата, телефона или интернет - с 11.4%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 3.8%, в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 2.2%, и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.9%.

Оборът през май спрямо предходния месец пада в почти всички икономически сфери. Най-голямо е намалението при търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.6%, а най-малко - при храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.1%. Увеличение на оборота се наблюдава в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.5%.

 

Коментари: 0