Строги правила за еврофинансиране след 2014 г.

ЕК ще спира средствата за държави с дефицит, сочат предварителните условия, които ще се разискват в Брюксел

Предварителните общи условия на Европейската комисия за изразходването на средствата от фондовете след 2014 г. имат за цел да дисциплинират държавите членки на ЕС. Това съобщи министърът по управлението на средствата от ЕС Томислав Дончев, представяйки подробности от условията за бъдещото еврофинансиране, свързани с новата кохезионна политика на ЕС, която ще продължи да бъде разисквана в Брюксел тази есен.

Дончев поясни, че прилаганата бюджетна дисциплина ще включва механизъм за спиране на европейското финансиране за държави, нарушили параметрите за бюджетен дефицит. „Еврокомисията предлага реален, действащ механизъм, който да гарантира, че средствата през следващия програмен период ще бъдат харчени за постигане на целите на Стратегията "Европа 2020", отбеляза министърът.

Държавите от ЕС трябва подготвят до края на 2013 г. съответните закони, стратегии или план за действие, които да бъдат съобразени с тематичните цели, включващи приоритетните области за финансиране.

Българската страна си е поставила 11 приоритета за евросубсидиране, сред които инвестициите в научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, подобряване на достъпа до информационните и комуникационни технологии, повишаване на конкурентостособността на малките и средни предприятия и развитие на селскостопанския и рибния сектор.

В списъка на тематичните цели, за които ще се използва еврофинансирането, са още мерките, насочени за преминаване към нисковъглеродна икономика, за екологичните мерки, свързани с превенцията срещу климатичните промени, с опазването на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.

Страната ни отново ще насърчава проектите в транспортната, енергийната и друг вид инфраструктура, насърчаването на заетостта и подкрепата на мобилността на работната сила и др. Залагат се още средства за подобряване на образованието и за повишаване на административния капацитет, който остава проблем за страната.

На 18 септември ще бъде представена пълната версия на информационната система "Хермин", която ще изследва ефекта от европейското финансиране върху основните макроикономически показатели за страната, посочи министър Томислав Дончев. Тогава ще бъдат представени и първи данни от направените анализи, като системата ще получи българско име, отбеляза той.

Коментари: 0