Съгласуваме с Брюксел енергийните си договори

Евроексперти ще проверяват дали документите съответстват на общностното законодателство

76 ~ 1 мин. четене

Всички енергийни договори между страните-членки на ЕС и трети държави трябва да бъдат съгласувани с Брюксел. Това предвижда закон, одобрен от Европейския парламент, се съобщава в официално комюнике на евроадминистрацията. Очаква се експертите да проверяват дали документите съответстват на общностното законодателство. Законът влиза в сила на 20-ият ден след публикуването му в официалния бюлетин на ЕС.

Според закона държавите-членки трябва да представят на ЕК всички съществуващи двустранни междуправителствени споразумения с трети страни в срок от три месеца след влизането на новите правила. Дали договорите отговарят на еврозаконодателството ще стане ясно в рамките на девет месеца, когато се очаква Брюксел да излезе със становище.

Едно от изискванията е държавите от ЕС да избегнат или отстранят всякакви несъответствия между съюзното законодателство и международните споразумения, които те са сключили с трети страни.

При наличието на съмнения при сключването на договори с трети страни, държавите ще трябва да се обръщат към ЕК, тъй като ще носят отговорност пред Съюза за енергийната сигурност.

Със закона се приключва процедурата, започната през миналата година, когато беше предложено от 1 януари 2012 страните-членки да информират Брюксел за всички нови и съществуващи двустранни договори с трети страни в енергийната област.

Подкрепи Economic.bg