„Свободна зона – Пловдив“

Дружеството предлага отлични условия за складиране, съхранение и обработка на внесени необмитени стоки от трети страни, предназначени за внос, износ или реекспорт

Платено съобщение:

„Свободна зона – Пловдив“ АД предлага отлични условия за складиране, съхранение и обработка на внесени необмитени стоки от трети страни, предназначени за внос, износ или реекспорт. Благодарение на стратегическо си местоположение с лесен достъп до Близкия и Далечен Изток, Русия и Европа Зоната е перфектен логистичен център, улеснявайки дистрибуцията на стоките в зависимост от нуждите на пазара.

Основните преференции на „Свободна зона – Пловдив“АД са:

  • Освобождаване от облагане с мита при внос и износ на стоки от трети страни;
  • Освобождаване от ДДС и местни данъци и такси
  • Смяна на собственост на стоките
  • Смяна на митнически и транспортни документи
  • Митническо бюро на територията на „Свободна зона – Пловдив“ №BG 003005
  • Пълно митническо представителство

"Свободна зона - Пловдив" АД

Адрес за кореспонденция:
ул. "Васил Левски" 242А (Карловско шосе)
Пловдив 4003, ПК 75
тел: 0885 162 878; 032/906 211; 032/906 232

Email: trade@freezone.bg

www.freezone.bg

Email: director@freezone.bg

тел: 0885 469 696; 032/906 231

Коментари: 0