Трейс с договор за 10,6 млн. евро в Чехия

Акциите на компанията се повишиха с над 3%

Снимка: tracebg.com

Автор: Стилиян Гребеничарски

Сдружение „Летище Прага 2013”, с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД, подписа договор за разширение на пречиствателна станция за отпадни води и пречиствателна станция за замърсени води Юг към Летище Прага Рузине. Това е първи договор за компанията в Чехия, а стойността му е на стойност над 290 млн. крони или 10,6 млн. евро, съобщиха от дружеството.

Договорът включва: изработване и предаване на цялата необходима документация за изпълнението; изграждане на нови съоръжения към ПСОВ и ПСЗВ Юг; изграждане и реконструкция на довеждащи и отвеждащи връзки; реконструкция на съществуващата инфраструктура и направа на нова такава; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване.

Работата ще се изпълнява при условията на непрекъсната експлоатация на съществуващите части на пречиствателната станция за отпадъчни води и пречиствателна станция на замърсени води, при спазване на правилата за непрекъсната работа на ПСОВ + ПСЗВ Юг и експлоатационните мерки на възложителя.

Възложител на проекта е „Летище Прага“ АД, а срокът за изпълнение на строителството е 24 месеца и 12 месеца пробна експлоатация. Партньор на „Трейс Груп Холд” АД в сдружението е „Мебикан“ ООД.

Дяловете на „Трейс Груп Холд” се покачиха с 3,1% до 6,96 лв. в края на днешната търговия на Българска фондова борса. За последните шест месеца книжата на компанията са се покачили с над 106%

Коментари: 0