Троен ръст на загубата на "Захарни заводи"

Приходите на компанията намаляват с близо 4% на годишна база в края на юни

304 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Горнооряховското предприятие "Захарни заводи" АД отчете троен ръст на консолидирана си загуба през първите шест месеца на 2013 г., сочат данните в отчета на компанията, представен чрез Българска фондова борса (БФБ). В края на юни 2013 г. отрицателният резултат достига 1.62 млн. лв., а година по-рано беше 552 хил. лв.

Нетните приходи от продажби на консолидирана база се свиват с 3.6% на годишна база до 67.39 млн. лв. за полугодието на 2013 г. Общите приходи също намаляват - с 3.7% до 67.64 млн. лв. Разходите за дейността през първото полугодие са 69.26 млн. лв., или с 2.2% по-малко от съпоставимия период на миналата година.

"Захарни заводи" е 100% собственик на три горнооряховски дружества - "Захар" ЕАД, "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД и "РМЗ Горна Оряховица" ЕООД. Книжата на "Захарни заводи" се търгуват на BaSE Market - алтернативният сегмент на БФБ.

Подкрепи Economic.bg