Търсенето на ипотечни кредити с фиксирана лихва расте

През март увеличението е с около 25%, показва анализ на "КредитЦентър"

280 ~ 3 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Търсенето на жилищни кредити с фиксирана лихва бележи значително повишение, отчитат от консултантската компания "КредитЦентър" в анализа си за месец март. Потребителите се интересуват главно от продукти със сравнително по-дълъг период - над 3 години. Данните показват, че ръстът на запитванията за заеми с фиксирана лихва е нараснал с близо една четвърт.

"Заемите с фиксирана лихва за по-дълъг период трайно се позиционираха на кредитния пазар у нас", коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър и Creditpoint.bg. "През март обаче клиентите, търсещи такъв тип жилищен кредит се увеличиха. Повечето от тях, притеснени от случващото се на политическата сцена, търсеха вариант да се застраховат от възможни по-неблагоприятни развития на ситуацията, без обаче да отлагат покупката на нов дом", допълва Тошев.

Друга тенденция, която отчитат кредитните консултанти от "Кредит Център" е търсенето на максимално изгоден кредит от хората, които купуват жилище в по-високия ценови сегмент 60 000 - 100 000 евро. "Над 80% от клиентите, които теглят по-големи кредити, държат да им сравняваме офертите по ГПР, като изискват, гаранция от нас консултантите, че всички съпътстващи кредита разходи, са включени в годишния процент на разходите и той е изчислен коректно." - обяснява Тихомир Тошев. "Годишния процент на разходите наистина дава най-точна представа колко изгоден е даден кредит и как той стои спрямо другите продукти на пазара.Между 7 и 8% се движи най-често ГПР за жилищните кредити в момента, като за определени кредитни сделки може да се постигне и ГПР под 7%".- допълва той.
 
През март пазара на ипотечно кредитиране остава стабилен, посоката на движение на лихвите остава надолу, а активността на клиентите търсещи финансиране, се запазва близка до тази от предходните месеци. Преобладаващото, макар и с малко предпочитание към лева, като валута за жилищния кредит се запазва и леко се увеличава. При потребителското кредитиране също имаше понижение на лихвените нива и нови предложения, насочени към различни клиентски групи.

Няма съществени промени в нивата на кредитния рейтинг на българина. отчитат от www.creditpoint.bg .Това, което наблюдават он-лайн консултантите на сайта, е ръст на запитванията за рефинансиране на различни натрупани задължения, най-често потребителски кредити, кредитни карти, стокови и бързи кредити. Все повече българи оценяват задлъжнялостта си като висока и търсят варианти да я намалят. Това обаче е възможно само ако вече не са натрупани просрочия по съществуващите задължения.

Средният размер на кредитите за месец март е в размер на 31 304 евро, отчитат в доклада си от КредитЦентър. Съотношението между европейската и българската валута е 54% в полза на лева.

През март модата на българските пари се затвърди, по-отчетливо в столицата. Цели 57% от изтеглените ипотечни заеми са в лева, а средният размер, който софиянци са изтеглили, е близо 40 000 евро. Точно половината от кредитите във Варна са в лева, а в Бургас те представляват 53%. В Пловдив единствено еврото доминира и 51% от заемите, изтеглени в Града на тепетата, са е европейски пари.

Най-активните кредитополучатели остават тези между 26 и 35 години - 55.7% от потребителите се намират в тази възрастова рамка. Младите - 18-25-годишните, съставляват 4.1% от всички, а най-възрастните - над 45 години, надскачат 11% от всички потребители на ипотечни кредити, сочат още данните на компанията.

Над 80% от всички ипотечни кредити остават тези между 10 000 и 50 000 евро. Близо 3% от заемите са над 90 000 евро, а до 10 000 евро са 4.2% от кредитите през март. Около 12% от изтеглените през третия месец от годината суми са между 50 000 и 90 000 евро.

Покупката на имот остава основната причина за теглене на ипотечен кредит - над 98% от потребителите през март теглят заем заради това, сочат данните на Кредит Център. Останалите 1.7% от изтеглените заеми са за лично ползване.

Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечния заем остава този между 16 и 20 години. Втори по популярност е периодът между 10 и 15 години, който е предпочитан от близо 1/5 от кредитополучателите през месец март. От 21 до 25 години избират малко над 22% от потребителите. Срок на погасяване над 30 години пък се оказва предпочитан от 1.1 % от хората.

Най-популярният размер на външно финансиране през март е този между 50% и 60% - 23.6% от хората избират него, за да покрият сделката си. Следващият е близък по предпочитание - 23.3% от кредитополучателите са избрали кредит, който покрива между 60% и 70% от стойността на покупката. Между 90% и 100% външно финансиране използват близо 1% от потребителите на ипотечни кредити през март, сочат още данните на Кредит Център.

Подкрепи Economic.bg