Улесняват пенсионирането на миньорите

Вицепремиерът Йордан Христосков участва в откриването на възстановения рудник "Върба-Батанци"

Улесняват пенсионирането на миньорите

Да предложи решения за пропуските в законодателството при пенсионирането на миньорите, обеща вицепремиерът Йордан Христосков. Той участва днес в откриването на рудника „Върба-Батанци" край Мадан. „С тези промени ще се гарантира, че миньорите, които ще се пенсионират от 2015 г., ще получават същите пенсии като колегите им, които вече са пенсионери", поясни министърът.

Рудникът е затворен през 1999 г. и е даден на концесия през 2012 г. 

„Тук съм водил тежки преговори за закриване на мини, за изплащането на забавени заплати, за пенсиониране на хора с липсващи документи. Радвам се, че днес откриваме нови работни места", заяви вицепремиерът.

„Във възстановения „Върба-Батанци" до момента са открити 150 работни места", каза министър Христосков. Той допълни, че до края на годината персоналът ще се увеличи до 200, а на по-късен етап ще нарастне до 400 души.

„Върба-Батанци" е първият рудник в България, който влиза в експлоатация през последните 25 години. От 2012 г. насам в „ГОРУБСО-Мадан" и „Върба-Батанци" са инвестирани общо над 52 млн. лева.

„Средната заплата в предприятията е 1500 лева, осигуровките се плащат навреме, а всички изисквания за безопасен труд се спазват", съобщи министърът.

„От открития днес „Върба-Батанци" рудата ще се извозва подземно до флотационна фабрика в Рудозем. Това високотехнологично решение е доказателство за навлизането на новостите от науката в практиката, което ме прави щастлив", подчерта вицепремиерът Христосков.

Той се включи в тържествата по отбелязването на празника на град Мадан и честването на Деня на миньора в Мадан и Златоград. Пред миньорите и жителите на Мадан вицепремиерът увери, че всички програми и мерки за заетост ще продължат. Те са особено важни за региони с ниво на безработицата значително над средното за страната, какъвто е Мадан с 25.8%.

„Ще стартираме и нови програми за заетост с акцент върху младежите. Курсовете за квалификация и преквалификация също са приоритет, защото чрез тях човек може да премине от временна към постоянна работа", подчерта вицепремиерът.

Коментари: 0