UniCredit: Рентабилността на балканските банки ще остане ниска

Италианската банка смята, че с много добри резултати ще бъдат финансовите институции в Турция, Русия, Естония и Чехия

204 ~ 4 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

В сравнение с по-развитите страни потенциалът за дългосрочен ръст на икономиките от Централна и Източна Европа остава непокътнат. Това обобщение направи Джани Папа, Директор на UniCredit за ЦИЕ на прес конференция на европейската банкова група в рамките на годишната конференция на Euromoney, на която бяха представени заключенията в последното проучване на банковия сектор в ЦИЕ, проведено от отдела за стратегическо планиране за групата на UniCredit.

Докато регионалните приходи са под натиск, основно поради по-ниските маржове и ефекта на необслужваните кредити, ефективността на разходите и управлението на риска остават отличителни фактори в представянето на банките. Сред държавите от ЦИЕ се наблюдава ясно диференциране с много добри резултати на Турция, Русия, Естония и Чешката Република, докато рентабилността на банковите сектори на Балканите и Украйна ще остане по-ниска. Качеството на активите е източник на риск, поне до 2014 г.

"При част от страните ситуацията изглежда особено благоприятна, съпоставено с други динамично развиващи се пазари", смята Папа. Например реалният ръст на БВП в държавите от ОНД и Турция се прогнозира да достигне средно плюс 4.4% в периода 2013 - 2017, надминавайки дори и региона на Близкия Изток/Северна Африка (плюс 4.2%) и Латинска Америка (плюс 4.0%). Същевременно икономиката на Еврозоната ще се разрасне средно с плюс 1.2%.

Силните аспекти на региона на ЦИЕ са неговата конкурентност, гъвкавост на труда и разходите за труд. В краткосрочен план вече се очаква стимулиране, идващо от ниските лихвени ставки и ниската инфлация, както и от пласиране на материалните запаси и по-силното външно търсене. Наскоро се появиха някои положителни сигнали от показателите за настроенията и за реалната икономика.

Средната възвращаемост на собствения капитал на региона за периода 2012 - 2015 ще е от 10.9%, което също е доказателство за атрактивността и устойчивостта на региона.

Сред държавите от ЦИЕ се наблюдава ясно диференциране с много добри резултати на Турция, Русия, Естония и Чешката Република, докато рентабилността на банковите сектори на Балканите и Украйна ще остане по-слаба. Качеството на активите е източник на риск, поне до 2014 г.

По отношение на банковия сектор в ЦИЕ, кредитирането и ръстът на активите не са спирали след връхната точка на глобалната финансова криза през 2008 г. Всъщност общите активи на банките в региона на ЦИЕ растат непрекъснато, като в периода между септември 2008 г. и септември 2012 г. са прибавили 700 млрд евро. Въпреки това, темпът на растеж е по-бавен от този преди кризата. „По-бавното нарастване на общите активи е вследствие на по-благоразумната позиция, влошаването на качеството на активите и ограничените възможности за инвестиране", заяви Аурелио Макарио, директор Стратегическо планиране за групата на UniCredit, „Освен това съотношението кредити към депозити играе по-важна роля, като повлича след себе си нужда от подобряване на структурата на финансиране в счетоводния баланс." В последствие намалява важността на външните пасиви като източник на финансиране, макар тези средства да остават важен фактор за местната динамика на кредитирането. През последните четири години банките в ЦИЕ са набрали около 130 млрд евро допълнителен капитал, което представлява общо увеличение от 49%.

Въпреки слабото търсене, последните данни показват, че през 2012 г. ръстът при кредитирането е положителен в много държави от ЦИЕ, макар и неравномерен сред различните части на региона. Русия и Турция са с водещи позиции, като всяка от двете държави отчита не само най-силните печалби при кредитирането на клиенти , но и много благоприятно съотношение кредити/депозити.

Международните банкови групи плавно променят своята структура на финансиране

Важна роля в банковата система на ЦИЕ имат чуждестранните играчи. Като изключим Русия и Казахстан, към 30 юни 2012 г. международните банкови групи притежават 43% от общите активи, а до края на 2010 г. този дял е бил 46%. Ако включим Русия и Казахстан, чуждестранните групи ще притежават близо две трети от общите активи. От друга страна чуждестранните играчи отчитат увеличение на дела на активите в ЦИЕ в общите активи на техните групи, в общи линии от 12.8% до 13.5% през последните четири години. „Международните банкови групи в ЦИЕ предприемат повече действия по отношение на пасивите, насърчавайки местното финансиране, отколкото по отношение на активите", каза Аурелио Макарио, „По този начин международните групи са подобрили средното си съотношение кредити към депозити в ЦИЕ от 107.2 до 98.2 процента." Коефициентът на задлъжнялост ще бъде по-нисък отколкото преди кризата, но по-висок от този през 2009 г.

Увереност в продължаващия растеж на банковия сектор в ЦИЕ

Оттук нататък е важно да се възстанови растежа, а оттам и търсенето на кредити - което ще бъде подпомогнато от банките. По тази линия регулаторите, правителствата и банките трябва да уцелят точния баланс между регулаторните защити и усилията за увеличаване на растежа. „В много държави в ЦИЕ корпоративните кредити представляват над 30% от баланса на банките. От друга страна фирмите зависят от банковото финансиране, повтаряйки западноевропейските структури", отбеляза Джани Франко Папа, директор на UniCredit за ЦИЕ, "Както и много от другите банки, ние сме готови да отговорим на нуждите на клиентите."

Подкрепи Economic.bg