УниКредит Лизинг отчете 26% ръст на новите договори

Преструктурирани са 60% от проблемните договори

УниКредит Лизинг отчете ръст от 26% на стойността на новите договори за първото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на миналата година до 44 млн. лв. Увеличението в броя на новите договори е 3%. За първите три месеца на тази година са финансирани различни сектори на икономиката, сред които международен транспорт, възобновяеми енергийни източници, селско стопанство, здравеопазване, добивна и преработваща промишленост.

За цялата 2011 г. броят на подписаните лизингови договори е нараснал с 20% спрямо предходната година. Стойността на договорите е скочила със 17%, като към 31 декември на миналата година възлиза на 153 млн. лв. Привличането на нови клиенти донесе ръст от 150% в печалбата на УниКредит Лизинг до над 6 млн. лв.

В последните две години УниКредит Лизинг е преструктурирала задълженията на над 60% от проблемните лизингови договори, като по този начин голяма част от клиентите са успели да възстановят дейността си, да продължат да обслужват задълженията си и да придобият собственост върху активите.

„Леките автомобили безспорно са най-популярният и подходящ актив за оперативен лизинг, като през 2011 г. търсенето на този продукт и реализираните сделки достигат нивата, отчетени преди началото на кризата“, коментира Румен Иванчев, главен изпълнителен директор на УниКредит Лизинг. Според него се обуславя откриване на нова пазарна ниша за развитие в бъдеще заради запитвания относно възможностите за оперативен лизинг на недвижимо имущество, компютърно оборудване и др.

Благодарение на положителните тенденции на развитие в селското стопанство, здравеопазването, леката промишленост, международния транспорт и др. през 2011  г. търсенето на товарни автомобили, машини и оборудване надхвърли значително нивата от 2010 г. и е сравнимо или дори по-високо от достигнатите през 2009 г. При т.нар. „други” активи инвестиционният фокус се измества през годините от яхти и самолети към проекти в областта на възобновяеми енергийни източници (вятърни паркове и фотоволтаици). 

Коментари: 0