УниКредит отчете 13% ръст на печалбата си

Банката ще разпредели близо 118.3 млн. лв. като дивидент

Нетната печалба на УниКредит се повиши с 13% през първото тримесечие на годината до 914 млн. евро спрямо същия период на миналата година, съобщиха от финансовата институция. Принос за ръста има обратното изкупуване на облигации, които са донесли печалба от 477 млн. евро.

Приходите на италианската банкова група нарастват с 2.5% на годишна база, като достигат 7.1 млрд. евро. Повишението спрямо последното тримесечие на 2011 г. е още по-голямо – с близо 17%.

Оперативните разходи на банката са се свили с 0.5% на годишна база до 3.8 млрд. евро. Провизиите също намаляват със 7% и достигат 1.4 млрд. евро към края на март 2012 г.

През януари УниКредит увеличи капитала си с близо 7.5 млрд. евро, като целта беше да се изпълнят новите условия на Европейския банков регулатор. Към края на март тази година показателят Core Tier 1 на банката, който измерва финансовата й стабилност, е 10.3% по Базел 2.5, което е много над изискваните 9%.

На 10 май Общото събрание на УниКредит Булбанк одобри резултатите на институцията за миналата година и взе решение за раздаване на дивидент. Банката ще разпредели 52% от печалбата си за 2011 г. като дивидент или близо 118.3 млн. лв. (по 0.41 лв. на акция).

Нетната печалба на УниКредит Булбанк за 2011 г. се увеличава с 42% до 232 млн. лв.  Повишението на печалбата на банката се дължи на ръста на приходите от нарасналия бизнес, намаляването на оперативните разходи и по-малките загуби от обезценка на кредитния портфейл.

Общият обем на кредитния портфейл на банката е в размер на 8.5 млрд. лв., което и отрежда най-голям пазарен дял и през 2012 г. В сравнение с 2010 г. той е нараснал с 5.3%. Повишено кредитиране се отчита и за фирмите и за домакинствата през миналата година. Заемите, отпуснати на фирмите от УниКредит Булбанк, са с 6% повече до малко над 6 млрд. лв. Домакинствата са изтеглили кредити за 2.4 млрд. лв. или с 3.4% повече спрямо 2010 г. 

Коментари: 0