Увеличава се използването на железопътната инфраструктура

Очакванията ни са за една по-добра 2013 г. в сравнение с предходната, благодарение на товарните превози, обясни Джоанна Димитрова, финансов директор на НКЖИ

68 ~ 2 мин. четене

- Г-жо Димитрова, в началото на последното тримесечие на годината, какво отчитат финансовите резултати на дружеството?

- НКЖИ отчита по-голяма икономическа активност, в сравнение с миналата година. В тази връзка искам да кажа, че очакванията ни са за една по-добра 2013 г. в сравнение с предходната, благодарение на товарните превози. Данните показват, че само за септември се наблюдава 20% увеличение на приходите, което означава, че товарното движение започва да се развива във възходящ тренд.

Забелязваме леко раздвижване в ползването на железопътната инфраструктура от гледна точка на свършената работа (влако- и брутотонкилометри). Това за нас е изключително обнадеждаващо и ни дава увереност, че до края на годината ще можем да очакваме повече приходи от инфраструктурни такси от това, което сме бюджетирали.

- Какво е направено по отношение на различните активи, с които компанията разполага?

- НКЖИ е инфраструктурен мениджър, който освен релсовия път управлява и различни имоти, които са частна или публична държавна собственост. Има интерес и към продажбите на неоперативни активи и очакваме да наваксаме изоставането в това направление, което се получи в началото на годината.

- На какъв етап са преговорите с БДЖ по отношение на размяната на дълг срещу собственост?

- Процедурата е разделена на три етапа, като първият включва активи, които са готови за изповядване и сделки по прехвърляне. Вторият етап е за тези имоти, на които в момента се извършва уточняване на собствеността и лицензирани оценки. Етап три включва преминаването към НКЖИ на активи, които в момента са в съсобственост между нас и БДЖ. По тях има необходимост от малко технологично време.

Към момента прехвърлянето на активи от страна на БДЖ е на етап уточняване на активи и разрешаване за действие от страна на Министерски съвет за първия етап. Сега ефективно работим върху втория етап, който включва голяма част от активите като по-късно ще имаме процедури за одобрение от Министерството на транспорта и Министерски съвет.

- Какви са сроковете за приключване на тези процедури?

- За първите два етапа, желанието ни е да приключат до края на декември, за да може в отчета на двете дружества да има ефективно намаляване, на нашите вземания от тях и реципрочно на техните задължения към нас.

За третия етап, очакванията ни са да бъде приключен още в началото на следващата година, тъй като за изваждане на необходимите документи на имотите включени в него ще са необходими около месец два технологично време.

Подкрепи Economic.bg