ВЕИ централи произвеждали повече ток от разпореденото

Общо 624 ВЕИ централи с мощност над 30 kW следва да изпълняват оперативни разпореждания на ЕСО за намаление на мощността в посочените времеви диапазони

92 ~ 1 мин. четене

27 ВЕИ централи са нарушавали нареждането за ограничаване на производството в трите дни 6, 13 и 14 април 2013 г., сочи анализ на EVN България Електроразпределение. За определени часове в дните на ограничения са установени централи, които са ограничили производството си с по-малко от 40%, съобщиха от дружеството.

В изпълнение на оперативни разпореждания от ЕСО, EVN България Електроразпределение разпореди на всички фотоволтаични и вятърни електрически централи в Югоизточна България с присъединена мощност над 30 kW, да ограничат мощността си с 40% за времето от 11:00 до 17:00 часа на 13 и 14 април 2013 г. 
Същият принцип вече беше приложен и на 6 април 2013 г., когато отново дружеството получи оперативно разпореждане от ЕСО. Целта на действията е поддържане на баланс между производство и потребление на електроенергия в страната.

Анализът на ограничението за посочените три дни сочи, че общо 624 ВЕИ централи с мощност над 30 kW, присъединени към електроразпределителната мрежа на дружеството, следва да изпълняват оперативни разпореждания на ЕСО за намаление на мощността в посочения времеви диапазон.

Според анализът на дружеството производители, които са ограничили производството си с по-малко от 40% за период повече от 3 часа в два дни, като това са извършвали 76 броя ВЕИ централи. В случаите, когато е установено неизпълнение на оперативното разпореждане от даден обект, дружеството преустановява достъпа на този обект до електроразпределителната мрежа за времето на ограничението.

Подкрепи Economic.bg