Водно етикиране на сгради и уреди предложи ЕС

Поставят задължителни минимални изисквания за ефективност

Доброволно, а след време и задължително етикиране на уреди и оборудване за ползване на водата според тяхната водна ефективност, може да бъде въведено в близките година-две в страните от ЕС. Европейската комисия запита европейците как да подобри политиките в областта на водите, за да се спре замърсяването и недостига на вода, които се увеличават. Това става ясно от публикувани на страницата на екоминистерството предложения на ЕС за решаване на проблемите в сектора.

Ще се поставят задължителни минимални изисквания за водна ефективност при ползване на уредите. Директивата пък ще определи минимални изисквания за водна ефективност на сградите. Компаниите в сектора ще трябва да намалят крайното потребление на вода.

Европейските фондове ще отпускат пари за проекти, само ако те не си противоречат с  политиката за осигуряване на чиста и достатъчно питейна вода за Европа. Това ще засегне  проектите за възобновяеми източници, земеделие и транспорт.

Част от възможните мерки за решаване на водния проблем е създаването на Кризисен Фонд за сушата и европейска система за ранно предупреждение на заплашените държави. Обмисля се и промяна в образуването на таксите, цените и ползването на вода.

Европейската комисия кани гражданите на ЕС да се произнесат по публикуваните на страницата на екоминитерството предложения и насоки за промени и мерки.

 

Таня Киркова

Коментари: 0