Война за площадките за скрап

Истинска война се разрази между фирмите от рециклиращия бизнес и Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. От бранша заплашват да дадат ведомството на прокуратурата зарад испорни текстове в Закона за управление на отпадъците.

 

Конституционният съде вече се произнесе по готвените промени в нормативния акт и постанови, че изискването площадките за скрап за имат общ устройствен план противоречи на Конституцията. МОСВ обаче е внесло отново за гласуване в комисията по екология на парламента текст със същото съдържание.


Според мотивите на КС условието за общ устройствен план "създава дисбаланс от конституционна гледна точка и неоправдано се посяга върху правото на свободна стопанска инициатива", се казва в позиция на Асоциацията на рециклиращата индустрия. Магистратите постановяват, че за изграждането на площадка за скрап е достатъчно да има устройствен план, без той да е общ. КС счита, че изискването за за общ устройствен план е дискриминационно.


Предложението на МОСВ за нова редакция на чл. 38, ал. 1 от проекта на нов закон за управление на отпадъците, който се гледа на второ четене в Комисията по околна среда и водите (КОСВ) в Народното събрание, запазва неравноправното и дискриминационно третиране на икономическите субекти.Той е в пряко противоречие с решението на КС, смятат от асоциацията.


Според предложението на МОСВ площадките за скрап ще могат да се разполагат единствено на територии, за които са допустими производствени и складови дейности съгласно:

 

-          Общ устройствен план, приет по ЗУТ (според данни на МРРБ броят на тези планове в България е едва 34);

 

-          териториалноустройствен или общ градоустройствен план, приети по реда на ЗТСУ, които запазват действието си съгласно § 6, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ (броят на тези планове според МРРБ е 76, като 75 % от тях са с изтекъл прогнозен период);

 

 

-          план за регулация и застрояване, обхващащ цялото населено място и изпълняващ ролята на ОУП по чл. 103, ал. 5 от ЗУТ (към настоящия момент няма данни за наличието на такива планове на територията на България).


С направеното предложение МОСВ на практика не внася никаква промяна в съществуващото положение, тъй като това са плановете, които и понастоящем се приемат от контролните органи за изпълняващи изискването за общ устройствен план. Проблемът е, че такива планове съществуват едва на 1/3 от територията на България и именно тази прекомерна рестрикция е санкционирана от Конституционния съд, смятат от бранша.


Конституционният съд е отчел още, че прилагането на изискването за ОУП или аналогични планове ще доведат до закриване на 1900 от 2300 площадки за скрап и те ще могат да съществуват едва в 33 % от общините в България. Според КС подобно нормативно изискване нарушава условията за балансирано развитие на отделните райони в страната, гарантирано от чл. 20 от Конституцията на Република България. 


 

Представителите на бизнеса ще поискат обезщетение за причинените щети и пропуснати ползи от незаконосъобразните действия на държавата, както и ще сезират прокуратурата за откритото потъпкване на Конституцията на Република България и незачитане на решенията на Конституционния съд - един от най-важните институционални гаранти на демократичния и правов ред в България, завършва позицията.

 


 

Асоциация на рециклиращата индустрия е учредена на 10 юни 2011 г., в Пловдив. Тя обединява над 200 малки и средни фирми от рециклиращата промишленост, които са инвестирали през последните 15 години над 1,5 млн. лева в технологии, машини, изграждане на площадки, закупуване на специализирани автомобили и кранове, обучение на служители.

 

 

Коментари: 0