Външният дълг намаля със 130 млн. евро през 2013 г.

Спрямо края на юни миналата година обаче повишението е 1.3%, или 464.7 млн. евро

92 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Българският брутен външен дълг се е понижил със 130 млн. евро и в края на юни 2013 г. е 37.46 млрд. евро, или 91.4% от Брутния вътрешен продукт (БВП). В процентно изражение показателят се е свил с 0.№ спрямо края на 2012 г. В сравнение с юни 2012 г. брутният външен дълг нараства с 464.7 млн. евро, или 1.3%, сочат данните на Българска народна банка.

В края на юни 2013 г. дългосрочните задължения са 27.16 млрд. евро, като намаляват с 2.7 млн. евро спрямо декември 2012 г. На годишна база обаче отново се вижда ръст - тук със 144.5 млн. евро, или 0.5%.

Краткосрочните задължения са 10.3 млрд. евро и намаляват със 127.3 млн. евро (1.2%) спрямо декември 2012 г., а на годишна база нарастват с 320.2 млн. евро (3.2%).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни 2013 г. е 3.11 млрд. евро. Спрямо края на 2012 г. той намалява с 261.4 млн. евро (7.7%), докато спрямо юни 2012 г. се увеличава с 385.7 млн. евро, или 14.1%.

Външните задължения на сектор Банки са 6.22 млрд. евро и се понижават с 234.8 млн. евро (3.6%) спрямо края на 2012 г. На годишна база обаче дългът на сектора нараства с 280.6 млн. евро.

Подкрепи Economic.bg