Въвеждат стандарти за сигурност в туризма

Сред мерките са видео наблюдение, инструктаж на служителите по време на сезона и как да се реагира при извънредна ситуация

556 ~ 1 мин. четене

Задължителни стандарти за сигурност, на които ще трябва да отговарят заведенията за хранене и развлечения, средствата за подслон и местата за настаняване на туристи, ще разработи работна група от представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, МВР и туристическия бранш.

За това се договориха участниците във втората координационна среща, която разгледа препоръки към хотелиерите и туроператорите за повишаване сигурността на туристите през летния и зимния сезон. Срещата се проведе под ръководството на зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов. Участие взеха представители на МИЕТ, МВР, туристическия бранш и НСОРБ. Предвижда се до седмица да бъде определен съставът на работната група, която ще изработи стандартите. След като бъде готов, документът ще бъде представен за обществено обсъждане.

Стандартите ще определят минималните задължителни изисквания за гарантиране сигурността на туристите, каза по време на срещата Иво Маринов. По неговите думи ще бъдат търсени предимно варианти, които няма да доведат до повишаване на разходите за бизнеса. Очаква се сред мерките да бъдат включени видео наблюдение, инструктаж на служителите преди началото на активния туристически сезон и по време на сезона, план за взаимодействие с полицията, как да се реагира при извънредна ситуация и др.

Участниците във втората координационна среща по проблемите на сигурността на туристите се договориха съвещанията с представители на МВР, МИЕТ, общините и туристическия бранш да продължат да се провеждат регулярно.

Подкрепи Economic.bg