Закон ще регулира търсенето и предлагането на ток

Предвижда се ДКЕВР да определя разполагаемост на производителите в зависимост от заявените количества енергия за продажба

172 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Парламентарната комисия по енергетика прие промени в Закона за енергетиката, които целят да адаптират модела на ценообразуване към реалното състояние на вътрешния енергиен пазар. Промените са внесени от депутата Явор Куюмджиев и група народни представители от Коалиция за България. Основен принцип в енергетиката ще бъде осигуряването на баланс между производството и потреблението на електричество.

Предвижда се ДКЕВР да определя разполагаемост на производителите в зависимост от заявените количества енергия за продажба на пазара, което според вносителите гарантира сигурност на системата.

С предлагания законопроект се увеличава дела на свободния пазар чрез стесняване на кръга на клиентите на крайните снабдители. Въвежда се нов, различен механизъм за разпределение на разходите, произтичащи от задълженията на обществения доставчик и крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия на преференциални цени, както и по дългосрочни договори за изкупуване на енергия и разполагаемост, който механизъм ще осигури равнопоставено разпределение на тежестта между всички участници на вътрешния пазар.

Предвижда се крайните снабдители да продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия, която са закупили с цел премахване на съществуващите до момента добавки в цената за пренос, които по съществото си представляват разходи за енергия.

С оглед поддържане баланса между производство и потребление в електроенергийната система са предвидени промени в съществуващите текстове, свързани с възможността на операторите на мрежи временно да ограничават производството на електрическа енергия.

Предвижда се процедура за утвърждаване на цените за предстоящия регулаторен период, съобразена със съкратените срокове, в които регулаторният орган трябва да приложи новия модел.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Делян Добрев и група народни представители, не беше приет от комисията.

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев заяви, че има противоконституционни текстове, според които членове на ДКЕВР се избират с мнозинство от две трети от народните представители, а според Конституцията трябва да гласуват повече от половината народни представители.

Подкрепи Economic.bg