Засетите площи с пшеница се увеличиха с 50%

При ечемика повишението е над 45% до 1.6 млн. декара

Засетите към момента площи с пшеница са се увеличили с 53.1% на годишна база до 9.8 млн. декара към 1 ноември, съобщи Министерство на земеделието и храните, позовавайки се на обобщени данни на Областните дирекции "Земеделие". За сравнение - към 1 ноември 2011 г. са били засети 6.4 млн. декара с жито.

Площите с ечемик към 1 ноември тази година са 1.6 млн. декара, спрямо 1.1 млн. за съпоставимия период на миналата година. Увеличението на засетите земи със зърнената култура спрямо миналата година е 45.45%. По-малко са засетите декари с рапица - от 2.1 млн. към 1 ноември 2011 г. до 1.7 млн. през тази година. С ръж са засети 78 хил. декара, а с тритикале - 77 хил. декара

Вече е прибрана царевицата от 99.2% от засетите площи. По предварителни данни Общото производство е 1.64 млн. тона, при среден добив 370 кг от декар.

Коментари: 0