Засилват правата на авиопътниците в ЕС

Допълнителни мерки ще гарантират тяхното прилагане

372 ~ 4 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Пътниците във въздушния транспорт не само ще имат права, при закъснения, отмяна на полети, загубени багажи и други, но те ще бъдат гарантирани с по-точно определени ангажименти на авиопревозвачите.
Европейската комисия представи пакет от мерки, който има за цел да гарантира на пътуващите със самолет нови и по-добре защитени права да бъдат информирани, да се полагат грижи за тях и да бъдат пренасочвани по нови маршрути, когато са блокирани на някое летище миналата седмица. Предстои тяхното приемане и въвеждане в страните от ЕС.

Причината за новия законодателен проект е, че въведения преди 8 години регламент № 261/20041, свързан с правата на пътниците на въздушния транспорт, не се спазва от въздушните превозвачи, защото има пропуски и неясни текстове в законодателството.
Проучвания, проведени в Германия, Дания и Обединеното кралство показват, че по-малко от 50% от пътниците получават храна, напитки и настаняване при отменени , закъснели полети. В Германия над 20% от пътниците дори не получават отговор на своите жалби. Проучването в Дания пък установило , че 2 до 4 % от пътниците , които имат право на финансова компенсация, я получават.
Въздушните превозвачи ще бъдат задължени да предоставят на пътниците на място и при първа възможност, но не по-късно от 30 минути след времето за излитане по разписание, информация относно закъснял или отменен полет.
Правата на пътниците на грижи и помощ ще влизат в сила винаги при закъснение от два часа и повече, независимо от разстоянието на полета. В момента пътниците имат право на помощ при закъснение от 2,3 или 4 часа в зависимост от разстоянието на полета.

Терминът „извънредни обстоятелства“ не е ясно определен в сегашните правила и превозвачите злоупотреяват , тъй като при този вид обстоятелства въздушните превозвачи не са задължени да изплатят обезщетения на пътниците.

Правото на финансово обезщетение ще се прилага при  5 часа закъснение за всички полети в рамките на ЕС и кратки международни полети на под  3500 km. За останалите международни полети периодът е 9 часа за полети до 6000 km и 12 часа за полети от над 6000 km. Целта е да се даде на въздушните превозвачи разумен срок, в който да разрешат проблема и да бъдат насърчени да изпълнят полета, а не просто да го отменят. Днешното ограничение от три часа е в повечето случаи прекалено кратко, за да могат да бъдат докарани резервни части или резервно въздухоплавателно средство, особено при технически проблеми на летище далеч от базите на превозвача. Настоящите разпоредби по-скоро насърчават отмяната на полети във вреда на пътниците (тъй като проблемът не може да бъде решен в рамките на много краткия срок), се обяснява в предложението, публикувано в интернет сайта на ЕК.

Предложението ясно определя тези права и в допълнение дава право, когато забавянето на пистата надвишава един час, на климатизация, използване на тоалетни, медицинска помощ и питейна вода . Освен това, за да може да се прилага правото на отказ от пътуване, пътникът може да поиска да бъде свален от борда след закъснение от 5 часа.

Когато въздушният превозвач не може сам да осигури премаршрутиране в рамките на 12 часа, трябва да предложи премаршрутиране с други въздушни превозвачи или друг вид транспорт, ако има такава възможност.

Когато пътник изпусне свързващ полет поради закъснение на първия му полет, той ще има право на помощ - храна и напитки след втория час закъснение и на обезщетение, ако закъснението при пристигане надвишава 5 часа за всички полети в рамките на ЕС и кратки международни полети от под 3500 km. За останалите международни полети периодът е 9 часа за полети до 6000 km и 12 часа за полети от над 6000 km. .

Пътникът ще има право на обезщетение и ако авиокомпанията промени разписанието на даден полет по-малко от 2 седмици преди първоначално предвиденото време на полета.
Пътникът може да поиска – безплатно — коригирането на правописни грешки в името му до 48 часа преди полета.
При изпускане на полет, пътникът ще може да използва обратния полет, тоест ще има право на частично изпълзване на двупосочния билет. На него не може да му се откаже достъп до борда на обратен полет на основание, че не е използвал полета на отиване.
Въвеждат се и нови права по отношение на неправилно обработен багаж.  Въздушните превозвачи ще трябва да приемат по-малки музикални инструменти в пътническия салон и ясно да посочват условията, при които се транспортират по-големи инструменти в багажното отделение.

Авиокомпаниите трябва да осигуряват формуляри, които позволяват подаването на жалби на летището и които въздушният превозвач трябва да приема като валидни искове (по този начин пътникът може лесно да представи иск в рамките на строго определените срокове за подаване на искове във връзка с багажа, наложени от Конвенцията от Монреал).В момента правата на пътниците по отношение на багажа, определени по тази конвенция, не се прилагат от нито един орган.

Пътниците често не знаят как да подадат жалби до въздушния превозвач или последният не им дава отговор.
Съгласно предложението на  ЕК въздушните превозвачи ще трябва да осигуряват ясни процедури за разглеждане на жалбите (онлайн формуляр, адрес на електронна поща). Те ще трябва да отговарят на пътниците в рамките на даден срок (една седмица за потвърждаване на получаването и официален отговор в рамките на два месеца).

Националните органи/ ГД ГВА за България/ ще трябва да гарантират контрол върху финансовото състояние на въздушните превозвачи. Те дори ще могат временно да спрат  полетите на превозвач, за да се минимизира риска за пътниците.
Обмислят се също мерки за осигуряване на преференциални тарифи и застраховки за блокирани по летищата пътници.
Подкрепи Economic.bg