Земеделците настояват за промяна на Търговския закон

Те искат да отпадне изискването за регистрация на фермерите по закона

Още на 14 февруари министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов е изпратил писмо до Държавната комисия по стокови борси и тържища за промени в Закона за стоковите борси и тържищата, съобщават от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Уточнението от МЗХ идва във връзка с изразено недоволство от страна на земеделски производители в Пазарджишко, които заплашиха с блокиране на АМ "Тракия", ако законът не се промени. Според тях цялата печалба на производителите отива за издръжка на регистрираната по закона фирма.

Найденов е поискал да бъдат предприети необходимите действия за изменение и допълнение в Закона за стоковите и тържища с цел приемане на исканията на земеделските производители, а именно да отпадне задължителната регистрация по Търговския закон.

Целта е да отпаднат ограничаващите текстове, касаещи организацията и дейността на пазарите на производители и изискванията за търговия със земеделски продукти, произведени от земеделски производители, които са регистрирани по Наредба №3 от 29 януари 1999 г.

В писмото е изразена готовността от страна на МЗХ за участие в процедурата по изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища, свързан с организацията, дейността и търговията на земеделски продукти на пазара на производители. Самият закон е към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

През следващата седмица фермерите ще изпратят искане до Народното събрание за ускоряване на процедурата по промени в Закона за стоковите борси и тържищата, които да доведат до отпадане на задължителната регистрация.

Коментари: 0