АЕЦ \"Козлодуй\" с 34 млн. лв. печалба за полугодието

Приходите достигат 418 млн. лева и са с 22 млн. повече от същия период на предходната година

АЕЦ \
Атомната централа "Козлодуй" отчита нетна печалба от 34 млн. лв. за първите 6 месеца на 2017 г. Приходите от дейността на дружеството за полугодието са 418 млн. лв., което е с 22 млн. лв. повече в сравнение с аналогичния период на миналата година. Данните са от отчета за финансовото състояние на атомната централа, публикуван днес.

Основната част (97%) от приходите са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 418 млн. лв. Това е с 21 млн. лв. повече в сравнение за същия период на миналата година.

В доклада се посочва, че отчетният период се характеризира с високо ниво на търсене на електрическа енергия, провокирано от студената зима. С 46 млн. лв. (15,1%) повече са приходите от продажби на електроенергия на свободния пазар, което е вследствие на по-високите продажни цени на борсата и увеличената реализация.

През първото полугодие на 2017 г. дружеството е направило разходи в размер на 381 млн. лв., което е с 14 млн. лв. (3,5%) по-малко в сравнение с този период на 2016 г. 

Сред факторите с най-голям принос за резултатите на централата са благоприятното развитие на пазара на електроенергия, повишените средни пазарни цени за този период на 2017 г., както и ръста от постъпление от Обществения доставчик, се казва още в отчета.
Коментари: 0