Агенция по заетостта стартира проект за нови работни места

С предимство ще бъдат завките на работодатели от общини, засегнати от природни бедствия

Агенция по заетостта стартира проект за нови работни места
380 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
От днес бюрата по труда в цялата страна приемат заявки от работодатели от реалния сектор за разкриване на работни места по проект "Подкрепа за заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от "Агенция по заетостта". 

Приоритетни групи по проекта са работодатели с производствена дейност и услуги, както и безработни лица - продължително безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст и роми.

При разпределение на работните места с предимство ще бъдат завките на работодатели от общини, засегнати от природни бедствия. 

Заявките се подават по утвърдения образец, придружени от документите за допустимост на кандидатите за участие в проекта и декларациите към тях. 

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към бюрата по труда, която е неразделна част от Методиката по проекта.

Продължителността на субсидираната заетост по проекта е шест месеца.
Коментари: 0