Агенцията по заетостта отличи работодателите на 2016 г.

Отличени са 12 фирми, в 2 категории

Агенцията по заетостта отличи работодателите на 2016 г.
4640 ~ 5 мин. четене
Агенцията по заетостта определи най-добрите работодатели на 2016 г. Отличени са 12 фирми, в две категории. Наградите в „Работодател на годината – 2016” връчиха министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов.

В категорията „Работодатели с най-съществен принос на националния трудов пазар” АЗ отличи работодатели, които са осигурили заетост на безработни лица в голям териториален обхват. Това са три компании, които равностойно печелят тазгодишния приз:

„Се Борднетцe – България” ЕООД, гр. Карнобат. Фирмата произвежда кабелни комплекти и елeктрически системи за международната автомобилна индустрия. Само през 2016 г. е наела на работа и е осигурила устойчива заетост на 658 безработни лица от територията на 12 общини в обхвата на регионалните служби в Бургас и Монтана. В осем от тези общини, където равнището на безработицата е по-високо от средното за страната, фирмата е ангажирала вече 283 лица. Осигурила е работа на 427 младежи до 29 години и на 75 продължително безработни лица. Осигурила е и безплатен служебен транспорт до месторабота на над 1 000 работници, живеещи в повече от 70 населени места в 12-те общини.

„Сенсата Технолоджис България” ЕООД, гр. София. Компанията оперира в производството на сензори, системи за контрол, автомобилна електроника в София, Ботевград и Пловдив. Агенцията по заетостта номинира завода в Пловдив, от който са обявени близо 200 свободни работни места и е осигурена трайна заетост на 122 безработни лица от областите Пловдив и Пазарджик. Голяма част от хората са от малки и икономически неактивни населени места. Работодателят осигурява заплащане, по-високо от средното за региона, обучение на персонала, възможност за растеж и кариерно развитие, безплатен служебен транспорт и много добри социални придобивки.

„Калинел” ЕООД, гр. Троян. Фирмата е водещ производител на полиестерна вата, олекотени завивки, възглавници, калъфи за матраци и други, предназначени предимно за европейските пазари. Наградена е за приноса й към осигуряването на заетост на безработни лица на трудовия пазар в обхвата на бюрата по труда в Троян и Червен бряг. От началото на 2016 г. фирмата е заявила 104 работни места и е осигурила устойчива заетост на 75 безработни лица. Една трета от новонаетите лица са от община Червен бряг, която е с високо равнище на безработица. Осигурена е работа на 25 младежи до 29 години и на 7 продължително безработни лица. На всички работници от общини Априлци, Троян, Ловеч и Червен бряг е осигурен безплатен служебен транспорт.

Във втората категория на тазгодишното издание на форума на Агенцията по заетостта - „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар” – е отличен по един работодател от територията на деветте регионални дирекции на Агенцията в страната:

За региона на Благоевград – „Пирин Текс Продакшън” ЕООД, гр. Гоце Делчев. Фирмата е производител на висококачествена мъжка и дамска конфекция за едни от най-известните световни модни марки. Разкрила е най-много работни места в района на бюро по труда Гоце Делчев и е осигурила трайна заетост на 55 безработни лица, от които 24 младежи до 29 години. За 121 работници от населени места в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово работодателят осигурява безплатен служебен транспорт.

За региона на Бургас – „Нурсан отомотив” ЕООД, гр. Бургас. Фирмата произвежда автомобилни кабелни системи и акумулаторни кабели за леки автомобили, лекотоварни автомобили и камиони. Осъществява дейността си в предприятие, което се намира в с. Люляково, община Руен. Наела е на работа и е осигурила устойчива заетост на 135 безработни лица от приоритетните групи по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Осигурила е заетост след изтичане срока на договора по програми и мерки за заетост и обучение по оперативната програма на 102 лица, както и безплатен служебен транспорт до 17 населени места.

За региона на Варна – „Енерго Про Варна” ЕАД. Водеща българска енергийна компания, която поддържа и управлява електроснабдителните системи в 9 области в Североизточна България. Дружеството осигурява практика и стаж на студенти от Технически университет, Варна, по време на следването. През 2016 г. е наело на работа по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 47 младежи, завършили висше или средно образование, 16 от които са останали на работа след приключване на  стажуване по схема „Младежка заетост”.

За региона на Ловеч – „Престиж - 96” ООД, гр. Велико Търново. Фирмата е лидер в бранша за производство на захарни изделия. Наела е на работа и е осигурила устойчива заетост на 46 безработни лица от територията на бюрата по труда в Свищов, Велико Търново и Горна Оряховица. От тях 34 са от община Полски Тръмбеш, която е с високо равнище на безработица. За пътуващите от други населени места е осигурен безплатен служебен транспорт. Фирмата е наела 6 младежи до 29 години и 15 продължително безработни лица.

За региона на Монтана – „Екотерра” ЕООД, гр. Пазарджик. Фирмата е специализирана в отглеждането на черупкови, ягодоплодни и други плодове в биосертифицирани насаждения. Разкрила е най-много работни места на първичния пазар на труда през пролетно-летния сезон, като безработните, които е наела, са от бюрата по труда на територията на регионалната служба по заетостта в Монтана. Осигурила е работа на 343 безработни лица, в това число продължително безработни и младежи.

За региона на Пловдив – „Белла България” АД, гр. София. Компанията е един от лидерите в хранително-вкусовата промишленост с богато портфолио от продукти по специални рецепти. Наела е безработни лица от бюрата по труда на територията на регионалната служба по заетостта в Пловдив. Осигурила е работа на 82 безработни лица, в това число продължително безработни и безработни от общини с висока безработица. Осигурила е и безплатен служебен транспорт на своите служители.

За региона на Русе – „Декорюм” ООД, гр. Омуртаг. Основната дейност на фирмата е свързана с декорация и гравиране на изделия от стъкло. Наела е на работа и е осигурила устойчива заетост на 52 безработни лица, от които 10 младежи до 29 години и 13 продължително безработни лица. Всички новоназначени през 2016 г. са от общините Омуртаг и Антоново, където от много години се отчита високо средно месечно равнище на безработица. Фирмата е осигурила безплатен служебен транспорт на работниците, които живеят в населени места със средна отдалеченост от 52 километра.

За региона на София – „АЛС България” ЕООД, село Мусачево, област Софийска. Основният предмет на дейност на фирмата е изработка и износ на луксозни интериорни елементи от кожа за автомобилната индустрия, като производствените й мощности са ситуирани в град Ихтиман и село Мусачево, община Елин Пелин. Само през последните няколко месеца е наела на работа и е осигурила трайна заетост на 61 безработни лица. Устроени на работа са 20 младежи и 46 продължително безработни лица. Фирмата е осигурила безплатен служебен транспорт за 1 019 работници и служители, пътуващи от 49 населени места от района на Софийска област.

За региона на Хасково – „Аркомат-България” ЕООД, гр. Казанлък. Компанията произвежда кабелни комплекти за реномирани автомобилни марки и е представител на голяма международна компания в бранша. През 2016 г. на устойчиви работни места е наела 105 безработни лица, от които 59 от общини Гурково, Николаево и Мъглиж, където се отчита високо средно месечно равнище на безработица. Работодателят е наел и още 58 продължително безработни лица и е осигурил безплатен служебен транспорт за наетия персонал от 43 населени места от региона.
Подкрепи Economic.bg