АПИ: 5 са подадените оферти за укрепване на свлачището в местността „Цървеняка“

Обществената поръчка бе открита в края на миналата година

АПИ: 5 са подадените оферти за укрепване на свлачището в местността „Цървеняка“
520 ~ 1 мин. четене
Агенция пътна инфраструктура (АПИ) съобщи за постъпили 5 оферти на участници в обществената поръчка за извършване на проучвателно-проектантски работи и укрепване на свлачището на път Радомир – Перник в местността „Цървеняка“. 

Офертата беше отворена за кандидатстване в края на декември 2017г,  а целта на проекта е да бъдат проучени геоложките условия и да бъде разработена стратегия за трайно възстановяване и укрепване на участъка. Той е с дължина от около 25 метра, съобщиха от Агенцията.

Ето и отворените оферти по реда на постъпването им в АПИ:

„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ВИА-ДЛВ-КОНСТРУКТ“ ДЗЗД, с участници: „Виа Интелего“ ООД, „Инфраконструкт“ ООД и „ДЛВ“ ЕООД;
ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ 2018“, в което са: „Бондис“ ООД и „Нивел Строй“ ЕООД;
„ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД, с участници: „Пиринстройинженеринг“ ЕАД и „Геоконструкт“ ЕООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „МЕГАИНВЕСТ-ЙОЛКОНСУЛТ“, в което са: „Мегаинвест-холд“ ЕООД и „ЙОЛ КОНСУЛТ“ ЕООД.

Припомняме, че индикативната стойност на поръчката е 400 хил. лв без ДДС. Проектът ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
Коментари: 0