АПИ планира да даде 40 млн. лв. за археологически разкопки

Пътната агенция стартира открита процедура за сключване на рамково споразумение с изпълнители

АПИ планира да даде 40 млн. лв. за археологически разкопки
1808 ~ 1 мин. четене

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита процедура за сключване на рамково споразумение за извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти. От там посочват, че това се налага, тъй като Агенцията е възложител както на дейностите по изграждане на пътните отсечки, но и на археологическите проучвания.

За да бъдат обхванати всички спасителни археологически проучвания е необходимо сключване на рамково споразумение, с което ще бъдат избрани потенциални изпълнители, притежаващи технически възможности, опит и квалификация, на които да се възложи осъществяването на теренни издирвания на обекти, спасителни археологически проучвания и археологическо наблюдение по време на строителството, за установяване наличието на неизвестни археологически структури, се казва в съобщението на АПИ.

Индикативната стойност на поръчката е 40 млн. лв. без ДДС и е за срок от 4 години. Стойността на всеки конкретен договор, в зависимост от необходимостта от дадено археологическо проучване, ще бъде изчислена в съответствие с изискванията на Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания.

Коментари: 0