АПИ пусна поръчката за ремонт на 126 км второкласни и третокласни пътища

Индикативната стойност на проектите е 95.3 млн. лв., като парите са по оперативна програма „Региони в растеж“

АПИ пусна поръчката за ремонт на 126 км второкласни и третокласни пътища

Снимка: Economic.bg/Архив

1296 ~ 2 мин. четене
Агенция „Пътна инфраструктура“ пусна обществената поръчка за ремонт на 126 км второкласни и третокласни пътища. Общата индикативна стойност на поръчката е 95.3 млн. лв. без ДДС, като е разделена в шест обособени позиции. Проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата.

Основен ремонт ще бъде направен на пътя Русе-Кубрат (47 км), Поликраище-Елена-Сливен (27 км), Полски градец-Тополовград-с. Устрем (23 км), Каблешково-Межден (10 км) и Варна-Житница (19 км).

Офертите се приемат до 17:30 ч. на 13 юни 2019 г. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 10 месеца.
  • Обособена позиция 1 - Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и Велико Търново. Индикативната стойност е 23 170 000 лв. без ДДС;
  • Обособена позиция 2 - Лот 32 Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе. Индикативната стойност е 19 150 000 лв. без ДДС;
  • Обособена позиция 3 - Лот 33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград. Индикативната стойност е 18 610 000 лв. без ДДС;
  • Обособена позиция 4 - Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково. Индикативната стойност е 16 110 000 лв. без ДДС;
  • Обособена позиция 5 - Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра. Индикативната стойност е 5 410 000 лв. без ДДС;
  • Обособена позиция 6 - Лот 36 Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, област Варна. Индикативната стойност е 12 810 000 лв. без ДДС.
Коментари: 0