АПИ пусна обществена поръчка за ремонт на 66 км пътища в Южна България

Проектът ще бъде финансиран по оперативна програма „Развитие в растеж‘ 2014-2020 г.

АПИ пусна обществена поръчка за ремонт на 66 км пътища в Южна България
Агенция "Пътна инфраструктура" стартира обществена поръчка за избор на изпълнители за рехабилитация на 65.6 км третокласни пътища в Южна България. Проектите ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Развитие в растеж“ 2014-2020 г. Общата прогнозна стойност на поръчката е над 44 млн. лв. без ДДС. 

Основно ще бъдат ремонтирани 27 км от път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка, 26 км от път III-507 Кърджали – Мост – Манастир и над 12 км от път IІІ-109 за Мелник. 

Обществената поръчка е в три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Лот 24 Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка, с обща дължина 27.2 км и прогнозна стойност 23.3 млн. лв. без ДДС;

Обособена позиция 2: Лот 25 Път IІІ-109 І-1 – Мелник, с обща дължина 12.3 км и прогнозна стойност 7.4 млн. лв. без ДДС;

Обособена позиция 3: Лот 26 Път III-507 Кърджали – Мост – Манастир, с обща дължина 26 км и индикативна стойност 13.7 млн. лв. без ДДС.

Кандидатите могат да подават своите оферти до 17:30 часа на 4 януари 2018 г., а срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности е 15 месеца.
Коментари: 0