„Асарел-Медет” АД – европейското лице на българския рудодобив

Има структуроопределящо значение и уникално място в българската икономика със значим принос за БВП

„Асарел-Медет” АД – европейското лице на българския рудодобив
3470 ~ 2 мин. четене
Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“ АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди. Дружеството е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Има структуроопределящо значение и уникално място в българската икономика със значим принос за брутния вътрешен продукт на страната.

„Девизът  ни „От природата - за хората,  от хората - за природата“ олицетворява дълбоко осъзнатото разбиране за неразривната и жизненоважна взаимозависимост между човека и природата. Фирменото ни мото „Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме“ отразява съвременното разбиране за иновативна компания“, казва председателят на Надзорния съвет Димитър Цоцорков.

„Първи в българската тежка индустрия внедрихме Интегрирана система за управление. През 1999 г. ISO 9 001 за управление на качеството - първи в българския минен бранш. През 2002 г. - ISO 14 001 за екология, пак първи в страната, а през 2003 г. - OHSAS 18 001 за безопасни условия на труд, отново първи в българския минен бранш“, подчерта изпълнителният директор на „Асарел-Медет“ АД инж. Делчо Николов.

Компанията безусловно спазва емисионните ограничения по всички показатели  за опазване на околната среда, съгласно европейските и българските нормативни изисквания. „Асарел-Медет“ АД осигурява над 90% от внесените данъци в републиканския бюджет от предприятията в общината, както и над 70% от постъпленията от местни данъци и такси и над 30% от всички приходи в бюджета на Община Панагюрище.“Асарел-Медет” АД е най-големият работодател, данъкоплатец и дарител в Пазарджишка област. В предприятието работят около 1 200 работници и специалисти и още около 400 в дъщерните дружества.
„Компанията ни е трикратен носител на наградата „Инвеститор на годината“ на Българска агенция за инвестиции, а през 2016 година КРИБ ни отличи за цялостен принос в българската икономика“, изрежда част от успехите на дружеството председателят на Надзорния съвет Димитър Цоцорков.

„След приватизацията сме реализирали над 1 млрд. лева инвестиции по 7 програми за устойчиво развитие, от които над 87 милиона лева в екологични проекти. Разполагаме с три пречиствателни станции - за руднични води, за дренажни и за отпадно-битови води“, допълва изпълнителният директор инж. Делчо Николов.

Неслучайно „Асарел-Медет“ АД е четирикратен носител на наградите за безопасни условия на труд и за екология на Българската минно-геоложка камара и пет пъти носител на приза за корпоративна социална отговорност. Според извършено проучване компанията е най-предпочитаният работодател в българската минна  индустрия заради високите стандарти на заплащане, условия на труд и социални придобивки.

Текстът е част от книгата "Успешните компании" 2018.
Подкрепи Economic.bg