„Аурубис“ строи най-голямата слънчева централа за собствени нужди в България

Медодобивният комбинат е сключил договор с ЧЕЗ за изграждане на обект с мощност 10 МВт

„Аурубис“ строи най-голямата слънчева централа за собствени нужди в България

Снимка: Аурубис

Медодобивният комбинат „Аурубис България“ АД стартира проект за изграждане на 10 МВт фотоволтаична централа за покриване на собствено потребление. Компанията, част от групата на германската Aurubis AG, е възложила строителството на обекта на "ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД. Централата ще бъде изградена на площадка в завода в Средногорието и представлява най-голямата инсталация за собствени нужди в България.

„Аурубис“  е първият потребител, регистриран на свободен пазар на електрическа енергия - от септември 2014 г. и е настоящ клиент на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. С новия проект медодобивната компания става първият индустриален консуматор в страната, който ще осъществи зелена инвестиция от такъв мащаб.

Проектът включва монтаж на 20200 фотоволтаични панела на терен от 104 декара, разположен върху „Синята лагуна“ – рекултивирано депо за отпадни води от дейността на „Медодобивен комбинат – Пирдоп“ в миналото, обясняват от ЧЕЗ. Изборът на място се оценява като подходящ за осъществяване на устойчив проект в полза на природата, бизнеса и обществото. Очаква се централата да бъде въведена в експлоатация до 18 месеца от подписването на договора.

„Този проект е част от дългосрочната инвестиционна програма на компанията и е в изпълнение на политиката ни за устойчиво развитие и преход към зелена икономика. Нашата стратегия е до 2030 г. да произвеждаме 20% от необходимата ни електроенергия от собствени възобновяеми източници“ каза Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“.

С изграждането на новата мощност „Аурубис България“ ще оптимизира външното потребление на електроенергия с около 11 700 МВтч на година, като за период от 15 години общото производство ще възлезе на близо 170 000 МВтч. Централата ще покрива средно 2.5% от консумацията на електроенергия на завода, като в дневните пикови часове тази стойност ще достига до 20%.

Коментари: 0