Българите масово предпочитат устойчиво добита риба

70% от хората държат тя да бъде прясна

Българите масово предпочитат устойчиво добита риба

85% от българите предпочитат риба и морска храна произведена по устойчив начин. Това показват резултатите от представително проучване, проведено сред 7 500 души в 11 европейски държави по поръчка на WWF.

Устойчив добив или устойчиво производство на рибни продукти означава рибните запаси да не бъдат увреждани, да не се лови повече риба, отколкото може да се възстанови. В допитването участват 500 български потребители. Около 41% от тях са напълно съгласни, че важно търговците да предлагат устойчива морска храна, 44% отговарят, че са съгласи, 12% нямат мнение, а 2% и съответно 1% казват, че не са съгласни или са "напълно несъгласни" с това твърдение.

Според същото проучване обаче едва 29 на сто от българите заявяват, че за тях е лесно да познаят дали даден продукт е устойчив, или не. 46% от хората не знаят как да определят това. 66% от сънародниците ни посочват, че не знаят откъде могат да купят устойчиви рибни продукти.

Българите са категорични (74%), че ако не престанем да купуваме неустойчиво произведена риба, морските екосистеми ще бъдат унищожени и морска храна ще свърши. В това са убедени и гражданите на другите държави, участвали в анкетата, навсякъде резултатите са красноречиви: Австрия (80%), Италия (75%), Испания (81%), Гърция (77%), Португалия (72%), Хърватия (74%), Словения (75%), Румъния (82%), Франция, (76%).

Когато избират риба, българите държат най-много тя да бъде прясна (70%), на второ място по значение е цената (51%), а третият фактор е видът на рибата (44%). За 39% е важно рибата да не е замърсена с химикали или антибиотици, а 33% искат непременно да знаят какъв е произходът ѝ. Процентите надхвърлят сто, тъй като запитваните са давали повече от един отговор на този въпрос.

От тази година WWF България, заедно с още 10 европейски представителства на организацията, започва работа по изготвяне на препоръки към потребителите как да избират устойчива риба и морски продукти. Полезна и актуална информация по въпроса можете да откриете на сайта.

Коментари: 0