Българите са най-склонни в ЕС да поставят стереотипи въз основа на пола

Най-убедени от останалите народи сме, че приоритет №1 на жената трябва да са домът и семейството

Българите са най-склонни в ЕС да поставят стереотипи въз основа на пола

Българите са най-склонни да разсъждават стереотипно въз основа на пола на даден човек, а след това са унгарците и литовците. Това сочи нов доклад от серията „Евробарометър”, провеждана от Европейската комисия. Половите стереотипи пък са най-ниски сред респондентите от Швеция, Дания и Холандия.

В 15 държави членки поне половината от всички анкетирани смятат, че е постигнато полово равенство на ръководните позиции в компаниите и другите организации. Респондентите в Латвия (69%), България, Румъния (и в двете страни по 62%) и Гърция (61%) са най-склонни да мислят така. Най-малко души са на такова мнение във Франция (25%), Испания (27%) и Италия (35%).

62% от българите са на мнение, че е приемливо мъжете да плачат, като лидери по този показател са шведите (99%), холандците и финландците (98%). 32% от българското население обаче смята, че е недопустимо за мъж да плаче, а най-консервативни в това отношение са в Литва (34%) и Румъния (33%).

Във всички държави от ЕС, освен в Швеция, над 50% от респондентите са на мнение, че жените е по-вероятно да вземат решения въз основа на емоциите си, отколкото мъжете. Най-много хора мислят така в Унгария (87%), Чехия, Словакия, България и Латвия (по 83%), а най-нисък е процентът в Швеция (47%), Испания (53%) и Франция (57%).

Има голямо разделение по отношение на твърдението дали най-важната роля на жената е да се грижи за своя дом и семейство. Най-много хора, които са съгласни с това твърдение, има в България (81%), Унгария (78%), Полша и Чехия (по 77%). Най-несъгласни с това стереотипно мислене са шведите (11%), датчаните (14%) и холандците (15%). Като цяло в 15 страни членки на ЕС мнозинството е съгласно, че за жената приоритет №1 трябва да са домът и семейството.

Коментари: 0