Българите зад граница са изпратили с 1/3 по-малко преводи

Ръстът в износа през септември изпреварва този на вноса

Българите зад граница са изпратили с 1/3 по-малко преводи
188 ~ 3 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Нетните текущи трансфери, където основна част са преводите на българи зад граница, възлизат на 53,2 млн. евро за септември, при 184,5 млн. за същия месец на 2013 г., става ясно от последните данни на БНБ за състоянието на платежния баланс.

От началото на годината в тази графа положителното салдо е 1,345 млрд. евро., но стойността е с над 33% по-малка от тази за януари-септември 2013 г.

 Текущата сметка през септември е отрицателна и възлиза на 48,1 млн. евро при излишък от 27,8 млн. евро година по-рано. Дефицитът се дължи на отрицателни търговския баланс (-272 млн. евро) и подстатия „доход” (45,9 млн. евро). Въпреки това, за януари - септември текущата сметка е положителна и възлиза на 432 млн. евро (1,1% от БВП), но остава под миналогодишния излишък от 1,286 млрд. евро (3,1% от БВП). За деветмесечието търговското салдо е отрицателно в размер на 2,138 млрд. евро (5,3% от БВП) при дефицит от 1,699 млрд. евро (4,1% от БВП) за същия период на 2013 г.

За деветия месец от годината износът по FOB цени  е малко над 2 млрд. евро, като се повишава със 70,4 млн. евро (3,6%) на годишна база. От началото на годината износът (FOB) е 16,274 млрд. евро, намалявайки с 345 млн. евро или 2,1% на годишна база, при ръст от 7,7% за същия период на 2013 г.

Вносът (FOB) за септември е 2,275 млрд. евро, като нараства с 42,8 млн. евро (1,9%) спрямо същия месец година по-рано. За деветте месеца вносът (FOB) е 18,412 млрд. евро, което е с 0,5% или 94 млн. евро повече на годишна база.

Финансовата сметка е положителна за 11,8 млн. евро при отрицателна от 193 млн. евро за септември 2013 г. За януари - септември 2014 г. финансовата сметка е положителна - 919,4 млн. евро (2,3% от БВП), при отрицателна сметка от 1,569 млрд. евро (3,8% от БВП) за същия период на 2013 г.

Преките инвестиции в чужбина нарастват с 6,1 млн. евро при 21,2 млн. ръст година по-рано. За януари - септември те са малко над 124 млн. евро при 136 млн. за същия период на миналата година. Нетните преки чуждестранни инвестиции в страната са отрицателни и възлизат на 202 млн. евро при негативно салдо от 13 млн. евро преди дванадесет месеца. За деветмесечието те са положителни - за 1,106 млрд. евро (2,7% от БВП) и приблизително задържат нивото си от 2013 г. – 1,167 млрд. евро (2,8% от БВП).

Портфейлните инвестиции зад граница за септември се понижават с 48,5 млн. евро при увеличение от 38 млн. преди година. За януари - септември те намаляват с 53,6 млн. евро. Портфейлните инвестиции (пасиви) се повишават с 47,5 млн. евро при намаление от 19 млн. евро за септември 2013 г. От началото на годината портфейлните инвестиции в страната нарастват с 1,347 млрд. евро, при намаление от 373 млн. евро за същия период на изминалата година.

Статия „Грешки и пропуски” е положителна в размер на 238 млн. евро (258,5 млн. евро за септември 2013 г.) По предварителни данни за януари - септември статията е отрицателна в размер на близо 877 млн. евро (2,2% от БВП) при отрицателна стойност от 272 млн. евро (0,7% от БВП) за същия период на 2013 г.

Общият баланс е положителен в размер на 234,7 млн. евро (147,9 млн. за септември 2013 г.) и със същата сума нарастват резервните активи на БНБ. През деветмесечието той е положителен и възлиза на 985,5 млн. евро (2,4% от БВП) при отрицателен общ баланс от 248,7 млн. евро (0,6% от БВП) през януари-септември 2013 г.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg