България на 45-то място по уязвимост от глобалните промени

Индексът ND-GAIN показва, че страната ни не е изложена на сериозни рискове и има готовност и желание да се справи с предизвикателствата

България на 45-то място по уязвимост от глобалните промени
Автор: Божидара Иванова
България заема 45-то сред 178 държави място по отношение на последствията, които се очаква да понесе в резултат на глобалните промени, свързани с пренаселването, изчерпването на природните ресурси и климатичните промени, сочи индексът ND-GAIN, поддържан от университета "Нотр Дам" в американския щат Индиана, цитиран от "Фокус".

Индексът показва какви са изгледите пред държавите по света да се изправят с ефектите на климатичните промени. Той отчита както риска от природни бедствия и промени, така и готовността на страните да се справят с тях.

Скандинавските държави и Великобритания заемат челните места. Те биха пострадали най-малко от въздействието на глобалните промени. На дъното на класацията е региона на Саудитска Африка, където се очакват най-големи последствия. 

ND-GAIN се базира на наблюдение на над 45 индикатора, сред които местоположение, терен, нива на замърсяване и национални ресурси. Оценката на държавите се изготвя според два основни критерия - уязвимост и готовност. Първият обобщава рисковете, на които са изложени отделните страни, като анализира данни за шест поддържащи живота сектора - вода, храна, здравеопазване, състояние на екосистемите, човешки селища и инфраструктура. Вторият критерий е готовността на нациите да се адаптират. Той съдържа три компонента - икономическа, управленска и социална готовност.

На световната карта България е оцветена в зелен цвят, което означава, че не е изложена на сериозни рискове и има готовност и желание да се справи. Повечето европейски страни попадат в тази категория, а първите места заемат държави като Норвегия, Швеция и Дания. 

Общата оценка на страната ни е 64,3 от 100 възможни пункта. От създаването на индекса през 1995 г. до момента, тенденцията е положителна. 

"Предизвикателства все още има, но България е в състояние да се справи. Тя е 39-тата най-малко уязвима и 52-рата държава по отношение на готовност", се посочва на уебсайта на индекса.
Коментари: 0