България на последно място в ЕС по медийна грамотност

Причините са свързани със слаби резултати в образованието, както и с настроенията за зависими медии

България на последно място в ЕС по медийна грамотност

Снимка: Pixabay

България и тази година се нареди на последно място сред страните в ЕС по медийна грамотност. Това показват резултатите от Индекс на медийната грамотност 2018. Страната ни не е променила позицията си спрямо миналата година.

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.


Като цяло страните с най-нисък резултат в изследването са в Югоизточна Европа – от Хърватия до Турция, заедно с Унгария и Кипър. Като правило, причините за това класиране са свързани с наличието на слаби или посредствени резултати в образованието, както и оценката за медиите им като контролирани (зависими). Такива страни биха били по-уязвими към фалшиви новите и негативните им въздействия. Като цяло, страните с най-добри резултати в Индекса имат най-доброто представяне в образованието, най-свободните медии и високо доверие в обществото.


Според резултатите за 2018 г. страните, които са най-добре подготвени да се справят с с въздействието на „пост-истината“ и фалшивите новини, са страните от Северозападна Европа – скандинавските страни, Холандия, Естония и Ирландия. Това съвпада с изводи на други изследвания и експертни мнения, които открояват тези страни по отношение на техния капацитет да се справят с фалшивите новини.

Представянето на Естония е показателно, тъй като има едновременно отличен резултат за нивото на образование и свободата на медиите и така изпъква на фона на другите страни в Централна и Източна Европа.

Индексът за медийна грамотност е един от начините да се измерва феноменът „пост-истина“. Всъщност, Индексът по-скоро се отнася до измерване на потенциала за устойчивост на европейските държави към пост-истината, фалшивите новини и техните последствия, както и има за цел да предложи инструмент, който да е полезен за изработването на мерки и решения.

Авторите на доклада отбелязват, че има висока степен на корелация между медийната свобода и качество на образованието в европейски контекст, въпреки че на този етап не може да се установи причина и следствие, наблюдението, че тези два индикатора се влияят силно един от друг, е ключово.

Коментари: 0