България получи още €41 млн. по фонд „Козлодуй“

Безвъзмездната помощ по програмата за битова газификация се увеличава до 30% от допустимите разходи

България получи още €41 млн. по фонд „Козлодуй“

България получи допълнително 41 млн. евро по линия на Международен фонд „Козлодуй“, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Решението е одобрено от Асамблеята на донорите на фонда, които заседаваха днес в Лондон.

С 27 млн. евро се увеличават средствата за управление на отпадъци от извеждането от експлоатация, които се отпускат в т.нар. ядрен прозорец. Срокът за разплащания в този сектор се удължава до 2022 г., решиха донорите на фонда. Одобрени са и допълнителни средства в размер на 24 млн. евро. Те ще се използват за издръжка на проектите в ядрения сектор, като срокът за разплащане за тях се удължава до края на 2020 г.

В резултат на икономии по проектите от първи и втори етап на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, сумата за тях е намалена с 10 млн. евро. Срокът за разплащания и в този сектор е удължен до 2022 г.

България пое ангажимент да затвори първите четири блока на АЕЦ "Козлодуй" в договора за присъединяване към Европейския съюз (ЕС). Целият проект по предсрочното извеждане на блоковете ще струва 1.106 млрд. евро. През юни тази година стана ясно, че има недостиг на около 30 млн. евро, който е установен при преоценката на дейностите, извършени до тогава.

Донорите са фонда са одобрили и промени в т.нар. неядрен прозорец по програма „Дезире”, с която се подпомага масовизацията на битовата газификация. Занапред безвъзмездната помощ по програмата ще бъде до 30% от допустимите разходи, а цената за присъединяване ще се включва изцяло като допустим разход по проектите. До момента по програмата се покриваха до 20% от допустимите разходи, без цената за присъединяване.

Българската страна поиска и удължаване на срока за действие на програма ДЕЗИРЕ до края на 2020 г., когато е крайната дата за изпълнение на проекти в неядрения прозорец на фонда. След официалното одобрениe на промените от страна на донорите на МФК, през първото тримесечие на 2018 г. предстои да бъде подписано ново споразумение за безвъзмездна помощ.

Международен фонд „Козлодуй“ е създаден с рамково споразумение между ЕБВР и Република България през 2001 г. Целта на фонда е подкрепа за дейностите по извеждане от експлоатация и намаляване на негативните последици от предсрочното затваряне на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“. По линия на фонда се финансират проекти в ядрен и неядрен прозорец. Администратор на средствата е ЕБВР, а усвояването им от българска страна се осъществява от Министерството на енергетиката и ДП „Радиоактивни отпадъци“.

Коментари: 0