България продължава да се срива като място за правене на бизнес

Страната ни се влошава по почти всички показатели в доклада Doing Business 2019

България продължава да се срива като място за правене на бизнес

България продължава да се срива като място за правене на бизнес в ежегодната  класация на Световната банка Doing Business 2019. В доклада тази година страната ни се нарежда на 59-та позиция от всички 190 държави. Миналата година сме били на 50-то място, а през 2017 г. на 39-то.

Рейтингите се изчисляват въз основа на критерии като започване на бизнес, получаване на разрешителни за строителство, достъп до електроенергия, регистриране на собственост, плащане на данъци, трансгранична търговия, спазване на договори, достъп до кредитиране, процедура по несъстоятелност и излизане от нея, както и защита на миноритарни инвеститори.

Най-ниска е оценката по индикатора „Свързване с електрическата мрежа“ като страната ни се нарежда на 147-мо място като за миналата година сме били на 141-во. Слабо е представянето на България и в критерия „стартиране на бизнес”, където са нареждаме на 99-то място в света, миналата година сме били на 95-то. Друг показател, който също се влошава е „плащането на данъци” – 92-ро място, 90-то през 2018 г.

Според показателя „Регистриране на собственост” се подреждаме на 67-мо място, а по получаването на кредитиране падаме с близо 20 места до 60-то място. Критерият „процедура по несъстоятелност” също не е от добрите ни страни и през 2019 г. се нареждаме на 56-то място.

Сравнително добро е представянето на страната и по отношение на изпълнението на договорите 42-ро място като падаме само с две места спрямо миналата година. Добри са показателите ни и по критерия „защита на миноритарни инвеститори”, където заемаме 33-то място в света.

България се представя най-добре от гледна точка на трансграничната търговия, където заемаме 21-во място в света, запазвайки позицията си в тази категория в сравнение с миналата година.

Глобален рейтинг

На първо място и тази година е Нова Зеландия с най-благоприятна среда за правене на бизнес, следвана от Сингапур, Дания, Хонконг, Южна Корея, Грузия, Норвегия, САЩ, Великобритания и Македония.

В дъното на класацията са Сомалия (190 място), Еритрея (189 място) и Венецуела (188 място).

От началото на изготвянето на доклада "Да правиш бизнес" през 2003 година, той е вдъхновил над 3500 реформи в единайсет области на бизнес регулации, измервани от този документ, се посочва в доклада, публикуван на неговия сайт.

Тази година се отчита връх в реформите по света - 128 икономики са предприели рекордните 314 реформи за периода 2017-2018 година. Общо 128 икономики съществено са подобрили регулацията си, като са улеснили правенето на бизнес във всички измервани от доклада области.

Най-значителен напредък отбелязват Афганистан, Джибути, Китай, Азербайджан, Индия, Того, Кения, Кот д'Ивоар, Турция и Руанда.

По света регистрирането на компания сега отнема средно 20 дни и струва 23 процента от дохода на глава от населението спрямо 47 дни и 76% от дохода на глава от населението през 2006 г.

Според доклада средното време за подготовка, внасяне и плащане на данъците е спаднало от 324 часа през 2005 година на 237 часа през 2017 година.

Коментари: 0