Българските фирми все по-често се сблъскват с корупция

Връзките и подкупите са най-лесният начин за получаване на публични услуги у нас, сочи изследване на Евробарометър

Българските фирми все по-често се сблъскват с корупция
3752 ~ 2 мин. четене

По-голяма част от бизнеса в България намира корупцията за проблем в страната, отколкото през 2013 г. Това сочат данни от изследването на Евробарометър „Нагласите на бизнеса спрямо корупцията в Европейския съюз”.

Подобни са резултатите и за Италия и Румъния. Спад в корупцията се усеща в Чехия, Португалия и Унгария.

60% от компаниите в България, участвали неуспешно в конкурси за обществени поръчки, смятат, че са изгубили заради корупционни практики от страна на отговорните институции, сочи изследването. Най-нисък процент на недоволни поради тази причина компании е в Холандия – 5%.

67% от анкетираните български компании смятат, че патронажът и непотизмът са проблем за бизнеса, след румънските (70%) и гръцките (68%). На другия край на класацията са Дания и Великобритания, където този проблем срещат съответно 4 и 5%.

Данните показват, че в Румъния и Гърция компаниите по-често се оплакват от корупция, отколкото у нас. България е следвана от Италия, където усещането за корупция е малко по-рядко срещано. 

Покровителството над близки и роднини е по-малко срещаната корупционна практика – само 18% от българските компании я определят като най-сериозен проблем.

90% oт бизнеса в България смята, че прекалено топлите връзки между бизнеса и политиката водят до корупция. Тази гледна точка е по-застъпена единствено в Италия.

България е на първо място по отговори (89% от запитаните), според които връзките и подкупите са често най-лесният начин за достъп до определени публични услуги. След нея са Гърция (86%) и Кипър (85%).

Освен това се намираме в четворката (заедно със Словения, Португалия и Италия), които най-често в ЕС се съгласяват, че единственият начин да успееш в бизнеса е с политически връзки.

Компаниите в България, Литва, Гърция и Словакия най-често в ЕС очакват да бъдат жертва на корупция за разрешителни за строеж, а 4% от анкетираните български компании потвърждават, че им е искан подкуп за разрешително за дейност.

На европейско ниво 4 от всеки 10 компании смятат, че корупцията е проблем в бизнеса им. Често обаче корупцията не е най-сериозното предизвикателство. Данъчните ставки, бързо променящото се законодателство и политики, както и сложността на административните процедури са най-често споменаваните проблеми за бизнеса в ЕС. Едва след тях идват патронажът, непотизмът и корупцията.

В същото време Чехия и Португалия са първенци при намаляващо усещане за корупция при бизнеса.

В Италия (98%), Гърция (96%), Румъния (95%), Испания и Кипър (по 93%) най-голяма част от компаниите смятат, че корупцията е широко разпространена в страната.

В 13 държави членки има спад от поне 3% в пропорцията на компании, които смятат, че подкупите и връзките са често най-лесният начин да се стигне до определени публични услуги и че протежирането и корупцията пречат на конкурентоспособността в тяхната държава.

Закрилянето на приятели и членове на семейството в бизнеса, данъчните измами и неплащето на ДДС са смятани за най-разпространените корупционни практики в частния сектор, докато политиците нарушават правилата с подкупи и злоупотреба с власт.

Подкрепи Economic.bg